REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7890
Tytuł: PRL-owskie re-sentymenty
Redaktor(rzy): Kisielewska, Alicja
Kostaszuk-Romanowska, Monika
Kisielewski, Andrzej
Data wydania: 2017
Data dodania: 3-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Konferencja: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.
Nota biograficzna: Alicja Kisielewska – dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Pracuje w Międzywydziałowym Instytucie Kulturoznawstwa i Sztuki, na Wydziale Filologicznym, medioznawca i kulturoznawca. Zajmuje się historią polskiego kina i telewizji w kontekście kultury. Autorka książek: Film w twórczości Andrzeja Struga (Białystok 1998), Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności (Kraków 2009), zredagowała kilkanaście prac zbiorowych, m.in. Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem (Białystok 2014), z Andrzejem Kisielewskim Mity, legendy i historie. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza. Część II (Białystok 2016), z Moniką Kostaszuk-Romanowską, Anettą B. Strawińską Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze (Białystok 2016), z Andrzejem Kisielewskim i Moniką Kostaszuk-Romanowską Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy (Białystok 2017).
Monika Kostaszuk-Romanowska – dr, adiunkt w Międzywydziałowym Instytucie Kulturoznawstwa i Sztuki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, kulturoznawca, teatrolog, filolog. Interesuje się współczesnym teatrem polskim, antropologią i teorią teatru, performatywnością i spektaklizacją w kulturze współczesnej. Współredagowała z Anną Wieczorkiewicz Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu (Białystok 2009) i Spektakle zmysłów (Warszawa 2010), z Alicją Kisielewską i Anettą B. Strawińską Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze (Białystok 2016), z Alicją Kisielewską i Andrzejem Kisielewskim Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy (Białystok 2017). Ostatnie publikacje: Faketheatre, czyli teatralna lektura „zaginionej” powieści Brunona Schulza, w: Kolekcja fikcji: o mistyfikacji w sztuce, red. M. Wawrzak (Toruń 2016), Teatralny supermarket. Popkulturowe tropy we współczesnym teatrze polskim, w: Tropy literatury i kultury popularnej (II), red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska (Warszawa 2016), Jak się zostaje księżniczką, czyli o dziecięcej subkulturze blichtru, w: Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, red. A. Kisielewska, M. Kostaszuk-Romanowska, A. B. Strawińska (Białystok 2016), Przyszłość teatru, w: Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy, red. A. Kisielewska, A. Kisielewski, M. Kostaszuk-Romanowska (Białystok 2017).
Andrzej Kisielewski – dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Pracuje w Międzywydziałowym Instytucie Kulturoznawstwa i Sztuki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Jest historykiem sztuki zajmującym się historią sztuki XX i XXI wieku, teorią i antropologią sztuki, a także współczesną kulturą wizualną. Uprawiał krytykę artystyczną i eseistykę poświęconą sztuce współczesnej. Autor artykułów naukowych o sztuce współczesnej i nowoczesnej kulturze wizualnej. Autor książek: Karny (Białystok 1995), Sztuka i reklama. Relacje między sztuką i kulturą (Białystok 1999), Prymitywizm w sztuce awangardy pierwszej połowy XX wieku. Mitologie i obrazy pierwotności (Białystok 2011). Redaktor prac zbiorowych: Artystów gry z kulturą (Białystok 2009), Sztuka i nie-sztuka. Rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej i kulturze najszerzej pojętej. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza 2011–2014. Część I (Białystok 2015). Współredaktor książek: z Wojciechem J. Bursztą Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu (Poznań 2015), z Alicją Kisielewską Mity, legendy i historie. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza 2011–2014. Część II (Białystok 2016), z Alicją Kisielewską i Moniką Kostaszuk-Romanowską Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy (Białystok 2017) .
Sponsorzy: Publikacja częściowo finansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7890
ISBN: 978-83-65155-82-5
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.
Materiały konferencyjne (ISK)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
PRL-owskie_resentymenty_A_Kisielewska_M_Kostaszuk-Romanowska_A_Kisielewski.pdf8,63 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.