REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7885
Tytuł: Эстетизация малой родины в ранних произведениях Миры Лукши и Говарда Филлипса Лавкрафта
Inne tytuły: Aestheticization of a small homeland in the works by Mira Luksha and Howard Phillips Lovecraft
Estetyzacja małej ojczyzny w twórczości Miry Łukszy i Howarda Phillips Lovercrafta
Autorzy: Tarasawa, Jelena
Słowa kluczowe: small homeland
aesthetics
home
history
traditions
self-identity
mała ojczyzna
estetyka
dom
historia
tradycje
tożsamość
Data wydania: 2018
Data dodania: 3-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 251-259
Abstrakt: The article explores the phenomenon of small homeland, its perception and presentation in Mira Luksha’s and Howard Phillips Lovecraft’s ouvre. The historical context of the region depicted in their works plays an important role in understanding problems of the past and the present, thoughts about the future and its prospects.
W artykule omówiono zjawisko małej ojczyzny, jego percepcję i przedstawienie w twórczości Miry Łukszy i Howarda Phillips Lovercrafta. Historyczny kontekst regionu odgrywa w ich utworach istotną rolę, ponieważ dotyczy takich zagadnień, jak przeszłość i teraźniejszość, refleksje na temat przyszłości i jej perspektyw.
Afiliacja: Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksima Tanka, Mińsk
Nota biograficzna: Tarasawa Jelena (Тарасава Елена) – magister filologii rosyjskiej, Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksima Tanka, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Rosyjskiej i Obcej (doktorantka).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7885
DOI: 10.15290/bb.2018.10.21
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1157-4806
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_J_Tarasawa_Эстетизация_малой_родины.pdf211,89 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.