REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7873
Tytuł: Асноўныя вектары мастацкага пошуку Яна Чыквiна ў 2010-х гадах
Inne tytuły: Main vectors of Jan Czykwin’s artistic search in the 2010s
Główne wektory twórczych poszukiwań Jana Czykwina w pierwszej dekadzie XXI wieku
Autorzy: Bradzichina, Ała
Słowa kluczowe: lyrics
intimate lyrics
lyrical subject
image
motive
art system
the image of the double
liryka
liryka intymna
podmiot liryczny
obraz
motyw
system artystyczny
Data wydania: 2018
Data dodania: 29-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 113-125
Abstrakt: The article explores “На беразе Дубiч Царкоўных” and “Здарылася быць” by Jan Czykwin. and discusses main tendencies in his poetic and prosaic works of the 2010s. The author explains major modifications in the poet’s worldview and artistic system, highlights new approaches and visual possibilities in text organization. The conclusion is drawn that the books demonstrate a qualitatively new stage in the poet’s creative evolution.
Wartykule omówiono „На беразе Дубiч Царкоўных” i „Здарылася быць” Jana Czykwina, przeanalizowano główne tendencje w jego twórczości poetyckiej i prozatorskiej z pierwszej dekady XXI wieku. Autorka wyjaśnia modyfikacje w światopoglądzie i systemie artystycznym poety, podkreśla nowe podejścia do organizacji tekstu, formułuje wniosek, że uwzględniane w analizie utwory stanowią jakościowo nowy etap w twórczej ewolucji Jana Czykwina.
Afiliacja: Homelski Państwowy Uniwersytet im. F. Skaryny
Nota biograficzna: Bradzichina Ała (Брадзiхiна Ала) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Homelski Państwowy Uniwersytet im. F. Skaryny, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Białoruskiej (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7873
DOI: 10.15290/bb.2018.10.10
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9429-6372
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_10_2018.pdf271,12 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.