REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7866
Tytuł: Сюррэалiстычныя тэндэнцыi ў паэзii “белавежцаў”
Inne tytuły: Surrealistic trends in the poetry of the authors of the «Belavezha» association
Tendencje surrealistyczne w poezji „białowieżan”
Autorzy: Brusewicz, Anatol
Słowa kluczowe: Belarusian literature in Poland
Belarusian Literature Association «Belavezha»
modernism
surrealism
sphere of subjectivity
literatura białoruska w Polsce
Białoruskie Stowarzyszenie Literackie „Białowieża”
modernizm
surrealizm
sfera subiektywności
Data wydania: 2018
Data dodania: 27-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 51-59
Abstrakt: Belarusian literature in Poland is a unique phenomenon resulting from the merging of various cultural and aesthetic traditions, which in turn has established good prospects for surreal experiments. The article discusses individual elements of the surrealistic artistic system, which are found in the poems of the authors of the «Belavezha» association.
Literatura białoruska w Polsce jest zjawiskiem wyjątkowym, wynikającym z połączenia różnych tradycji kulturowych i estetycznych, co z kolei stworzyło dobre perspektywy dla eksperymentów surrealistycznych. Niniejszy artykuł analizuje niektóre elementy surrealistycznego systemu artystycznego spotykane w utworach poetów-„białowieżan”.
Afiliacja: Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały
Nota biograficzna: Brusewicz Anatol (Брусевiч Анатоль) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Polskiej (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7866
DOI: 10.15290/bb.2018.10.04
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0007-5147
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_A_Brusewicz_Сюррэалiстычныя_тэндэнцыi.pdf204,28 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.