REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7849
Tytuł: Same-Sex Marriage – A Happy End Story? The Effectiveness of Referendum on Same-Sex Marriage in Europe
Autorzy: Kużelewska, Elżbieta
Słowa kluczowe: dignity
legalisation
partnership
referendum
same-sex marriage
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-maj-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 1, 2019, s. 13-27
Abstrakt: Marriage is a successful institution and it makes sense to open it to as many people as possible. The issue of same-sex marriage sparked emotional and political clashes between supporters and opponents. Denial of marriage rights to same-sex people can be seen as a kind of discrimination. This paper explores legal recognition of same-sex marriages. It thereby focuses on the role of Constitutional (Supreme) Courts engaging with the legal arguments over same-sex relationship recognition and marriage. It highlights the effects of policy evolution towards same-sex marriage as well as society’s attitudes. The paper examines the role of referendum held in five European states (Croatia, Slovakia, Ireland, Slovenia and Romania) devoted to (in general) same-sex marriage. It discusses the results of referendums and voters’ choice
Afiliacja: University of Białystok
Nota biograficzna: Professor of the University of Białystok, the chair of the Centre for Direct Democracy Studies at the Faculty of Law, University of Bialystok. Her research interests are focused on direct democracy, civic engagement in political life, and the social dimension on European integration. She published two monographs in Polish: “Referendum w procesie integracji europejskiej” (2005) “Ratyfikacja Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i jego następstwa” (2011) and ca. 100 articles. She is Editor-in-Chief of the series “European Integration and Democracy Series” published by Intersentia: Cambridge-Antwerp.
E-mail: ekuzelewska@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/7849
DOI: 10.15290/bsp.2019.24.01.01
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6092-7284
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_24_1_E_Kuzelewska_Same-Sex_Marriage.pdf181,12 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.