REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7834
Tytuł: Praca z grupą zróżnicowaną kulturowo - wybrane zagadnienia
Autorzy: Młynarczuk-Sokołowska, Anna
Data wydania: 2016
Data dodania: 21-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Źródło: Edukacja w warunkach wielokulturowości: konteksty społeczno-metodyczne, redakcja naukowa Jerzy Nikitorowicz, Anna Młynarczuk-Sokołowska, Urszula Namiotko, Gdańsk 2016, s. 298-316
Abstrakt: The main purpose of this paper is to present selected issues related to the work with culturally diverse groups, with the special consideration for educational and integrational processes of foreign children. The first part of the article presents the question of education and integration processes of foreign children in the literature and the Polish law context. The second part, includes useful postulates linked to the work with culturally diverse groups, elaborated by the author of this article.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
E-mail: a.mlynarczuk-sokolowska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7834
ISBN: 978-83-65155-48-1
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Anna_Mlynarczuk-Sokolowska, Praca z grupą zróżnicowaną kulturowo.pdf447,13 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.