REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7822
Tytuł: Godność ludzi wykluczonych, na peryferiach i... W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
Inne tytuły: Dignity of the excluded people, on the peripherals and... In the 100 years of independence of Poland
Autorzy: Proniewski, Andrzej
Słowa kluczowe: dignity
human person
nation
history
Church
godność
osoba ludzka
naród
historia
Kościół
Data wydania: 2018
Data dodania: 15-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 4, 2018, s. 182-196
Abstrakt: The dignity of a man who fits into his subjective existence is imperishable and irreducible. It implies awareness of subjectivity, the ability to reflect, identity, historicity, freedom, autonomy of the relationship. In individual dignity, man experiences belonging to a group whose functioning is often dictated by national dignity. A hundred years of Poles’ independence showed that the history of the nation affects the maintenance of the sense of individual dignity and the changing circumstances of life, often dictated by persecution or life on the periphery of this dignity, can not threaten. In order to show the dignity carried out in the period of one hundred years of independence, the following problems have been emphasized: the principle of human dignity (1), dignity as the basis of social life (2.), dignity crippled and trampled – exile, exile, emigration, periphery (3.) in defense of dignity (4.).
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ks. dr hab. ANDRZEJ PRONIEWSKI, prof. UwB – kierownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, członek Kolegium Środowiskowego Rektorów Uczelni Wyższych w Białymstoku, redaktor naczelny „Rocznika Teologii Katolickiej” i „Studiów Teologii Dogmatycznej”, członek Zarządu Towarzystwa Teologów Dogmatyków Polskich; członek Stowarzyszenia Teologów Fundamentalistów w Polsce, konsultor Rady Naukowej Episkopatu Polski, prezes Fundacji Spe salvi; visiting professor Wydziału Teologicznego w Lugano. Dziedziny badań: hermeneutyka, antropologia, protologia, sakramentologia, eklezjologia, demonologia, teologia cierpienia, teologia rodziny, teologia K. Rahnera, teologia Ratzingera/Benedykta XVI, ekologia, dialog międzyreligijny.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7822
DOI: 10.15290/std.2018.04.13
ISSN: 2449-7452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0382-3646
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTK)
Studia Teologii Dogmatycznej, 2018, tom 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_4_2018_A_Proniewski_Godnosc_ludzi_wykluczonych.pdf219,6 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.