REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7821
Tytuł: Wyzwanie zakorzenione w doświadczeniu edukacyjnym młodzieży Karola Wojtyły i Luigiego Giussaniego
Inne tytuły: A Challenge Rooted in the Educational Experience of the Young Person of Karol Wojtyła and Luigi Giussani
Autorzy: Gerosa, Libero
Słowa kluczowe: Wojtyła
Giussani
a human person
vocation
education
formation
youth
osoba ludzka
powołanie
wychowanie
formacja
młodzież
Data wydania: 2018
Data dodania: 14-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 4, 2018, s. 166-181
Abstrakt: The human person is subjected to the process of upbringing and formation. The family, school and church play an important role in this process. The author concentrates on education and youth education in the interpretation of Karol Wojtyla and Luigi Giussani. He explores a fragmentary problem with regard to the understanding of the vocation to the priesthood. It is important that during this process, the youth confronts the imperishable truth that fits into the meaning of human existence and not only the temporal categories of life that are piecemeal to some planes. The educators play an important role, and they should have a mature, integrated personality.
Afiliacja: Facoltà di Teologia di Lugano
Nota biograficzna: ks. prof. LIBERO GEROSA – kapłan diecezji Lugano (Szwajcaria), profesor prawa kanonicznego na Wydziale Teologicznym w Lugano, założyciel Międzynarodowego Instytutu Prawa Kanonicznego i Prawa Porównawczego Religii (DiReCom)
URI: http://hdl.handle.net/11320/7821
DOI: 10.15290/std.2018.04.12
ISSN: 2449-7452
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2018, tom 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_4_2018_L_Gerosa_Wyzwanie_zakorzenione_w_doswiadczeniu_edukacyjnym.pdf257,52 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.