REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7819
Tytuł: Antropologia New Age
Inne tytuły: New Age Anthropology
Autorzy: Murziński, Paweł
Słowa kluczowe: cosmos
evolution
consciousness
transformation
enlightenment
self
channeling
divinity
energy
mind
hologram
holistic
pantheism
homo noeticus
kosmos
ewolucja
świadomość
transformacja
oświecenie
jaźń
boskość
energia
umysł
holistyczny
panteizm
Data wydania: 2018
Data dodania: 14-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 4, 2018, s. 146-165
Abstrakt: This article examines New Age anthropology in light of important changes that are taking place in western culture. These changes are undoubtedly due to many factors, but primarily to a crisis of Christianity, scientific revolution, and postmodern man’s search for alternative answers. The first two points of this article discuss the foundations of this anthropology, which are rooted in new scientific theories and their metaphysical interpretation in light of the concept of Eastern religions such as Hinduism and contemporary gnosis. According to these Eastern ideas and religions, man is an emanation of the Divine Absolute, who is an incarnate particle. This holistic outlook identifies the Creator with creation and is connected with an evolutionary (and not a creationist) worldview. The following point of the article discusses the concept of so-called “transformation of consciousness,” meaning the need to discover one’s true divine identity. This concept asserts that man’s rational identity is an “illusory I.” The final two points of this article present the consequences of this kind of human perception, or the cognitive process based on inner human experience, meaning so-called “enlightenment” (and not on objective Truth), and of the absolutization of the subjective conscience as the supreme tribunal based on having reached enlightenment. In this way, man’s divine identity, which blurs the boundary between that which is divine and that which is human, is the basis of New Age anthropology. In addition, New Age anthropology’s evolutionary understanding of the cosmos, including of man, leads one to conclude that human nature is subject to the processes of change that makes it possible for man to go beyond the limit within which he is understood as being a homo sapiens.
Afiliacja: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela
Nota biograficzna: ks. dr. PAWEŁ MURZIŃSKI – studia magisterskie ukończył na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na kierunku teologii w zakresie teologii ogólnej. Tytuł magistra uzyskał w 1999 r. broniąc pracy Wizja moralności chrześcijańskiej w twórczości C. S. Lewisa. W roku 2002 ukończył na Międzywydziałowej Katedrze Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku czterosemestralne Studium Podyplomowe w zakresie Katechetyczno-Pedagogicznym. Studia doktoranckie ukończył w Rzymie w zakresie teologii moralnej na Accademia Alfonsiana, (Wyższy Instytut Teologii Moralnej przy Papieskim Uniwersytecie na Lateranie). Tytuł licencjata uzyskał w 2004 r. pisząc pracę licencjacką Il tempo qoeletiano e le sue valenze etiche. Dyplom doktorancki uzyskał w 2008 r. Tytuł pracy: Il fenomeno New Age come una nuova sfida culturale e spirituals. Le caratteristiche principal nel confronto con la fede della Chiesa. Publikacja książkowa: New Age czyli współczesna wieża Babel. W latach 2008-2014 wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, a obecnie wykładowca na zaocznym Studium Teologicznym w Białymstoku.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7819
DOI: 10.15290/std.2018.04.11
ISSN: 2449-7452
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2018, tom 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_4_2018_P_Murzinski_Antropologia_New_Age.pdf289,25 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.