REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7791
Tytuł: Członkostwo w radzie nadzorczej gminnej spółki prawa handlowego
Inne tytuły: Membership in the supervisory board of the municipal commercial company
Autorzy: Brzozowski, Przemysław
Słowa kluczowe: rada nadzorcza
spółka komunalna
samorząd terytorialny
supervisory board
municipal commercial company
local authority
Data wydania: gru-2018
Data dodania: 29-kwi-2019
Wydawca: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Źródło: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A. Nauki Humanistyczne, społeczne i techniczne, nr 12(2)/2018, s. 145-156
Abstrakt: Praca obejmuje analizę podstawowych aktów prawnych z zakresu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, skupiając się głównie na tematyce powoływanych w nich rad nadzorczych. Oprócz podstawowych elementów, takich jak liczebność rad, czas trwania ich kadencji, obligatoryjność powołania, szczególnie podkreślono obecny w nich czynnik ludzki. Omówiono m. in. podstawowe regulacje dotyczące wymogów, które muszą spełnić kandydaci na członków rad nadzorczych oraz wynagradzania osób już powołanych.Artykuł zwraca uwagę również na kontrowersje powstałe w związku z nowelizacją ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, m. in. dotyczące zasady „jedna osoba na jedną radę”.
The article presents an analysis of basic legal acts in the field of companies with the participation of local authorities, focusing mainly on the subject of supervisory boards established in them. In addition to the basic elements, such as the number of members, the duration of their term, obligatory of appointment, the human factor in them is particularly emphasized. It presents, among others, basic regulations concerning the requirements that candidates for members of supervisory boards have to complete and the remuneration of persons already appointed.The article also presents the controversies arising in connection with the amendment to the Act on the management of state property, including the principle of "one person per one supervisory board".
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
E-mail: p.brzozovski@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/7791
DOI: 10.33674/acta_1220182
ISSN: 2300-1739
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P. Brzozowski, Członkostwo w radzie nadzorczej gminnej spółki prawa handlowego.PDF715,59 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons