REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7779
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorHułas, Magdalena-
dc.date.accessioned2019-04-26T08:05:15Z-
dc.date.available2019-04-26T08:05:15Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationBiałostockie Teki Historyczne, T. 16, 2018, s. 185-209pl
dc.identifier.issn1425-1930-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7779-
dc.description.abstractThe article presents the Polish Government’s attitude towards the citizens of the Free City of Danzig residing in the United Kingdom. According to the provisions of the Treaty of Versailles (art. 104, para. 6) and the Treaty between Poland and the Free City of Danzig of November 9, 1920 (art. 2–5), Polish authorities were charged with the conduct of the foreign relations of the Free City of Danzig as well as with the protection of its citizens abroad. The problem of consular assistance became particularly important when in 1940 the Danzigers in the United Kingdom were interned as the enemy aliens. They sought Polish protection, and the Polish authorities for their part hoped to strengthen their own position vis-`a-vis the Danzig problem. There were three organized groups of Danzig citizens in the UK. The first one, “Danzig Committee in the United Kingdom”, was constituted in July 1940 by Julius Jewelowski and was, at least initially, ready to accept the incorporation of Danzig to Poland after the war. In 1943 the initiative passed to „The Danzig Movement” under the chairmanship of Carl Lietz and “The Danzig Association” under the chairmanship of Erich Brost. Both of them promoted the idea of independent Danzig. All three of them attempted to establish direct contact with the British authorities and to gain their recognition as the representatives of the citizens of the Free City of Danzig in the United Kingdom. Neither the Polish nor the British Government agreed to such a solution. The Poles continued to protect interests of the Danzigers until July 1945 when the Polish Government itself was derecognised by the Allies. The problem of the international status of Danzig was still officially unresolved at the time.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectWorld War IIpl
dc.subjectPolish Government-in-Exilepl
dc.subjectFree City of Danzigpl
dc.subjectcitizenshippl
dc.subjectenemy alienspl
dc.subjectconsular protectionpl
dc.titleRząd Rzeczypospolitej Polskiej a obywatele Wolnego Miasta Gdańska w Zjednoczonym Królestwiepl
dc.title.alternativeThe Polish Government-in-Exile and the citizens of the Free City of Danzig in the United Kingdompl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bth.2018.16.08-
dc.description.AffiliationInstytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawapl
dc.description.referencesArchiwum Akt Nowych, Warszawa: Poselstwo w Bernie – 2/495/0pl
dc.description.referencesArchiwum Akt Nowych, Warszawa: Ambasada RP w Londynie – 2/503/0pl
dc.description.referencesArchiwum Akt Nowych, Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 1919–1947 (materiały Archiwum Instytutu Hoovera) – 800/42/0pl
dc.description.referencesInstytut Polski i Muzeum im. Generała Władysława Sikorskiego, Londyn: Konsulat Generalny w Londynie – A.42pl
dc.description.referencesThe National Archives, Kew: Foreign Office, General Correspondence – FO 371pl
dc.description.referencesThe National Archives, Kew: Home Office, Aliens Department – HO 396pl
dc.description.referencesThe National Archives, Kew: Home Office, Immigration and Nationality Department – HO 334pl
dc.description.referencesDokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej. 1918–1939, t. I: 1918–1932, red. T. Jędruszczak, i M. Nowak-Kiełbikowa, Warszawa 1989pl
dc.description.referencesPolskie Dokumenty Dyplomatyczne. 1939 wrzesień–grudzień, red. W. Rojek, współpraca: P. Długołęcki, M. Konopka-Wichrowska, M. Przyłuska, Warszawa 2007pl
dc.description.referencesPolskie Dokumenty Dyplomatyczne. 1940, red. M. Hułas, Warszawa 2010pl
dc.description.referencesPolskie Dokumenty Dyplomatyczne. 1941, red. J. Tebinka, Warszawa 2013pl
dc.description.referencesSprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów, red. S. Stanisławska, Warszawa 1965pl
dc.description.referencesZbiór przepisów konsularnych, cz. III, Warszawa 1930pl
dc.description.referencesAndrzejewski M., Hermann Rauschning. Szkic biograficzny, [w:] Studia z najnowszej historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich, red. S. Sierpowski, Poznań 1986, s. 397–409pl
dc.description.referencesAndrzejewski M., Ludzie Wolnego Miasta Gdańska (1920–1939). Informator biograficzny, Gdańsk 1997pl
dc.description.referencesAndrzejewski M., O potrzebie naukowej biografii Hermanna Rauschninga, „Dzieje Najnowsze” 2003, XXXV, z. 2, s. 165–176pl
dc.description.referencesAndrzejewski M., Polityczna emigracja z Wolnego Miasta Gdańska 1933–1939[1945], Gdańsk 2005, seria: Genius loci, 6pl
dc.description.referencesAndrzejewski M., Wolne Miasto Gdańsk (1920–1939). Leksykon biograficzny, Gdańsk 2009pl
dc.description.referencesBerendt G., Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920–1945. (Działalność kulturalna, polityczna i socjalna), Gdańsk 1997pl
dc.description.referencesBrandes D., Großbritannien und seine osteurop¨aischen Alliierten 1939–1943. Die Regierungen Polens, der Tschechoslowakei und Jugoslawiens im Londoner Exil vom Kriegsausbruch bis zur Konferenz von Teheran, M¨unchen 1988pl
dc.description.referencesGillman P. and L., “Collar the Lot!”. How Britain Interned and Expelled Its Wartime Refugees, London 1980pl
dc.description.referencesHolmes C., “British Justice at Work”. Internment in the Second World War, [w:] Minorities in Wartime: National and Racial Groupings in Europe, North America and Australia during the Two World Wars, red. P. Panayi, Oxford 1993, s. 150–165pl
dc.description.referencesHolmes C., John Bull’s Island. Immigration and British Society, 1871–1971, Basingstoke 1988pl
dc.description.referencesKochan M., Britain’s Internees in the Second World War, London 1983pl
dc.description.referencesKornat M., Hermann Rauschning a Polska. Wokół opinii autora „Rewolucji nihilizmu” o stosunkach polsko-niemieckich z maja 1939, „Czasy Nowożytne” 2000, 8(9), s. 255–301pl
dc.description.referencesKoszyk K., Erich Brost – życie dziennikarza między Gdańskiem a Essen, [w:] Antyhitlerowska opozycja 1933–1939. Wolne Miasto Gdańsk, Prusy Wschodnie, Śląsk, Łódź, red. M. Andrzejewski, Warszawa 1996, seria: Brostiana, [1], s. 41–47pl
dc.description.referencesLondon L., Whitehall and the Jews, 1933–1948. British Immigration Policy, Jewish Refugees and the Holocaust, Cambridge 1999pl
dc.description.referencesPatek A., Żydowscy zesłańcy na Mauritus (1940–1945), [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani, t. 2, red. W. Bernacki i A. Walaszek, Kraków 2012, s. 667–678pl
dc.description.referencesWasserstein B., Britain and the Jews of Europe. 1939–1945, Oxford 1979pl
dc.description.volume16-
dc.description.firstpage185pl
dc.description.lastpage209pl
dc.identifier.citation2Białostockie Teki Historycznepl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Teki Historyczne, 2018, tom 16

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BTH_16_2018_M_Hulas_Rzad_Rzeczypospolitej_Polskiej_a_obywatele_Wolnego_Miasta_Gdanska.pdf224,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.