REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7741
Tytuł: Białostockie "Kontrasty": szkice i materiały
Redaktor(rzy): Roszczynialska, Magdalena
Sawicka-Mierzyńska, Katarzyna
Słowa kluczowe: "Kontrasty"
Białystok
prasa
PRL
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-kwi-2019
Wydawca: Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS
Seria: Biała Seria;3
Konferencja: Białostockie "Kontrasty": historia - przekaz - recepcja
Abstrakt: „Kontrasty” to miesięcznik wydawany w Białymstoku w latach 1965-1990. W ciągu 25 lat istnienia pismo ewoluowało od periodyku dokumentującego białostockie życie artystyczne, literackie i społeczne do miesięcznika o ogólnokrajowej renomie, w którym publikowali najwybitniejsi polscy reportażyści, m.in. Hanna Krall, Melchior Wańkowicz, Małgorzata Szejnert, Janusz Niczyporowicz. Nie oznaczało to rezygnacji ze związków z regionem – tematem wielu zamieszczanych na łamach „Kontrastów” tekstów była północno-wschodnia Polska. Poświęcona miesięcznikowi publikacja zawiera artykuły naukowe autorstwa Jadwigi Sadowskiej, Jolanty Sztachelskiej, Elżbiety Dąbrowicz, Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej, Magdaleny Roszczynialskiej, Danuty Zawadzkiej i Joanny Szydłowskiej, wywiady – z Ewą Krzemińską, Krystyną Konecką, Tadeuszem Gajlem, Jerzym Muszyńskim, Piotrem Sawickim, Małgorzatą Szejnert i Markiem Kusibą, esej o Dionizym Sidorskim, wspomnienia Janusza Wiertela i Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm oraz aneks, w którym znalazły się listy i dokumenty udostępnione przez Dionizego Sidorskiego.
Afiliacja: Magdalena Roszczynialska - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Katarzyna Sawicka‑Mierzyńska - Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Magdalena Roszczynialska, dr hab., pracuje w Katedrze Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Inspiruje ją kulturowa teoria literatury. Zajmuje się badaniem relacji pomiędzy przestrzenią a literaturą (piśmiennictwem), ideologiami przestrzeni, literaturą i kulturą popularną. Autorka monografii Sztuka fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Problemy poetyki (Kraków 2009). Współredaktorka tomów zbiorowych: Granice i pogranicza w humanistyce (Kraków 2011); Kamień w literaturze, języku i kulturze, t. 1 i 2 (Kraków 2013); Kraków. Miejsce i tekst (Kraków 2014); Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku (Kraków 2015); Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych (Kraków 2017). Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”
Katarzyna Sawicka‑Mierzyńska, dr, adiunkt w Zakładzie Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku. Publikowała m.in. w „Białostockich Studiach Literaturoznawczych” (wchodzi w skład zespołu redakcyjnego pisma), „Pracach Filologicznych”, „Politei”, „Słupskich Pracach Filologicznych”. Współredaktorka tomów: Alfabet Białegostoku (Białystok 2011); Prasa regionalna i lokalna na terenie województwa podlaskiego w latach 1989–2010. Szkice i materiały (Białystok 2013); Sokrat Janowicz – pisarz transgraniczny. Studia, wspomnienia, materiały (Białystok 2014); Georomantyzm: literatura – miejsce – środowisko (Białystok 2015), Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje (Kraków 2016) i innych. Autorka książki Poruszyć miejsce. Obraz Białegostoku w twórczości Sokrata Janowicza i Ignacego Karpowicza (Białystok 2018). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu literatury i kultury Podlasia. Przewodnicząca Zespołu Badań Regionalnych. Od 2011 roku w Kapitule Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego.
Sponsorzy: Książkę wydano ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku oraz przy pomocy finansowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
URI: http://hdl.handle.net/11320/7741
ISBN: 978-83-937718-6-8
Typ Dokumentu: Book
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BIALOSTOCKIE_KONTRASTY.pdf4,47 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons