REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/773
Tytuł: Niemen – centrum czy peryferia kultury symbolicznej? Kontekst edukacji międzykulturowej
Inne tytuły: The Neman River – the centre or periphery of symbolic culture in the context of intercultural education
Autorzy: Sobecki, Mirosław
Słowa kluczowe: rzeka Niemen
obszar nadniemeński
pogranicze
edukacja międzykulturowa
kultura symboliczna
symbole
Euroregion Niemen
Wilno
Grodno
Supraśl
Data wydania: 2011
Data dodania: 3-mar-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XVII cz. 1, 2011, s. 115-132
Abstrakt: Generally, the border area is a space where criterial symbols are constructed. Those symbols are the background signs for national identity of individuals. One of such symbols on the Polish – Lithuanian – Belorussian border area can be the Neman River. It runs near the border of every mentioned culture in the sense of a territory, but in the sense of a meaning it is in the centre. The central issue for this process is a historical context, which constructs a substructure for the cultural identity of an individual. Samples of history are the towns. In a given space there are: Vilnius, Hrodna and Supraśl. Every one of them represents a separate space for national identity, but for centuries they shared a common space for different groups.
Afiliacja: Katedra Edukacji Międzykulturowej, Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/773
DOI: 10.15290/pss.2011.17.01.09
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2011, tom XVII cz. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_17.1_Sobecki.pdf2,11 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.