REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7718
Tytuł: Pre-service teachers’ perceptions of the usefulness of the European Portfolio for Student Teachers of Languages
Inne tytuły: Opinie studentów filologii angielskiej na temat użyteczności europejskiego portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków
Autorzy: Wajda, Edyta
Słowa kluczowe: Europejskie Portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków
samoocena
kompetencje dydaktyczne
the European Portfolio for Student Teachers of Languages
self-assessment
didactic competences
Data wydania: 2018
Data dodania: 15-kwi-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 22, 2018, s. 181-197
Abstrakt: Od lat osiemdziesiątych zarówno w edukacji językowej jak i w kształceniu nauczycieli następuje stopniowe przechodzenie od tradycyjnego testowania do alternatywnych form oceniania (portfolia, dzienniki, wywiady, itp.). Artykuł przedstawia wyniki badania sondażowego przeprowadzonego wśród studentów III roku filologii angielskiej na Uniwersytecie w Białymstoku, którego celem było ustalanie, jak postrzegają oni przydatność samooceny umiejętności dydaktycznych i stosowanie Europejskiego Portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków. Wyniki wskazują, że badani studenci wysoko oceniają przydatność samooceny umiejętności dydaktycznych, lecz mniej pozytywnie oceniają swoje kompetencje w tym zakresie.
Since the 1980s we have observed a gradual shift from traditional testing to alternative forms of assessment (portfolios, diaries, interviews, etc.) both in the language education and teacher training. This article presents the results of a survey study on the pre-service teachers’ perceptions of the usefulness and feasibility of assessing their didactic skills and the application of the European Portfolio for Student Teachers of Languages. The study was conducted among the third year students of English at the University of Białystok. The results of the research indicate that the students under investigation perceive self-assessment of their teaching skills as beneficial; however, they show less favourable opinions about their own competences in this area.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii
E-mail: e.wajda@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7718
DOI: 10.15290/lingdid.2018.22.12
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0042-0414
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2018, tom XXII

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)