REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7710
Tytuł: Ewaluacja seminarium dyplomowego opartego na metodologii „pear story”
Inne tytuły: The evaluation of a BA seminar based on the methodology of the ‘pear story’
Autorzy: Lewicka-Mroczek, Ewa
Wajda, Edyta
Karczewski, Daniel
Słowa kluczowe: „pear story”
program seminarium licencjackiego
badania eksperymentalne
BA seminar course
experimental research
Data wydania: 2018
Data dodania: 15-kwi-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 22, 2018, s. 85-100
Abstrakt: Badania oparte na „pear story” dotyczą analizy dyskursu na podstawie ustnych streszczeń tak zwanego „pear film”. Analiza dyskursu ma długą historię w językoznawstwie. Metodologię „pear story” charakteryzuje jednak unikalny charakter, ponieważ stwarza ona liczne możliwości zarówno w obszarze eksperymentalnym jak i teoretycznym. Artykuł przedstawia wyniki badania sondażowego dotyczącego efektywności seminarium dyplomowego opartego na metodologii „pear story” przeprowadzonego wśród uczestników tego kursu. Rezultaty wskazują, że badani seminarzyści oceniają kurs jako bardzo skuteczny. Ustalono następujące obszary problemowe: ograniczenia metodologii, niedostateczny nacisk na kolaboracyjny charakter kursu, specyficzne trudności, takie jak poszukiwanie źródeł, przenoszenie problemów teoretycznych na grunt empiryczny, trudności związane z pisaniem i edycją tekstu.
The ‘pear story’ research involves a discourse analysis of oral retellings of the so-called ‘pear film’. The analysis of narratives has a long history in the field of linguistics. The ‘pear story’ methodology, however, is unique as it provides diverse opportunities both in experimental and theoretical areas. This article presents the results of a survey study on the effectiveness of the BA seminar course based on the ‘pear story’ methodology conducted among the participants of this seminar at the University of Białystok. The results of the research indicate that the seminar students under investigation perceive the programme of the course as very effective. The following problem areas were identified: the limitation of the methodology, an inadequate emphasis on the collaborative aspect of the programme, specific difficulties, such as finding relevant sources, transferring theoretical problems into empirical analysis and writing and editing problems.
Afiliacja: Ewa Lewicka-Mroczek - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii
Edyta Wajda - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii
Daniel Karczewski - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii
E-mail: Ewa Lewicka-Mroczek: e.lewicka-mroczek@uwb.edu.pl
Edyta Wajda: e.wajda@uwb.edu.pl
Daniel Karczewski : dakar@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7710
DOI: 10.15290/lingdid.2018.22.05
ISSN: 1731-6332
0000-0001-8255-6018
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-9148-2425
0000-0002-0042-0414
0000-0001-8255-6018
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2018, tom XXII

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)