REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7649
Tytuł: Passion Music at the Turn of the XX and XXI Centuries, Part II: Tan Dun and Osvaldo Golijov
Inne tytuły: Pasja przełomu XX i XXI wieku – Tan Dun, Osvaldo Golijov
Autorzy: Cieślik-Klauza, Joanna
Słowa kluczowe: Passion
Tan Dun
Osvaldo Golijov
contemporary sacred music
Water Passion
La Pasión Según San Marcos
Pasja
Osvaldo Goliov
współczesna muzyka sakralna
La Pasión según San Marcos
Data wydania: 2018
Data dodania: 12-mar-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 107-117
Abstrakt: The Passion 2000 project, which came about through the initiative of Helmuth Rilling, posed a particular challenge for composers from outside of European culture and different religious traditions. However, the Chinese composer, Tan Dun, and the Argentinian composer, Osvaldo Golijov, met this challenge by composing the Water Passion and La Pasión Según San Marcos, respectively, and opening up the traditional Passion genre to new perspectives. Both composers began their works with the words of the Gospels and then added in new texts to imbue their works with a more universal message. These interpolations, which refer to twentieth-century tragedies, bring the concept of Christ’s suffering into modern times. By adding aspects of their own cultures to their works, Dun and Golijov essentially broke with the tradition of the Passion genre by presenting the events of the Passion contained in the Gospels through the prism of Far Eastern instrumentation and South American rhythms, while still maintaining the power of Helmuth’s request. Despite obvious references to Johann Sebastian Bach, these works present an unconventional approach to the Passion genre and open this form of religious music up to new possibilities for communication between the artist (composer) and the listener.
Projekt Pasja 2000, zrealizowany z inicjatywy Helmuta Rillinga stał się nie lada wyzwaniem dla kompozytorów pochodzących spoza europejskiego kręgu kultury i odległych tradycji religijnych. Niemniej jednak zarówno The water passion Tan Duna jak i La Pasión según San Marcos Osvaldo Goliova otwierają przed gatunkiem pasji nowe perspektywy. Obaj kompozytorzy wychodząc od słów Ewangelii nadali dziełom znacznie bardziej uniwersalne przesłanie poprzez dodanie nowych tekstów. Te interpolacje nawiązujące do dwudziestowiecznych tragedii rozszerzyły pojęcie cierpienia Chrystusa na czasy współczesne. Dodając do swoich utworów koloryt własnych kultur, zarówno Chińczyk Tan Dun jak i Argentyńczyk Osvaldo Goliov przyczynili się do złamania tradycji gatunku. Przedstawiają ewangeliczne zdarzenia pasyjne poprzez pryzmat dalekowschodniej instrumentacji i południowoamerykańskich rytmów, nie tracąc tym samym na sile przekazu. To niekonwencjonalne podejście do dzieł pasyjnych pomimo wyraźnych nawiązań do mistrza gatunku Jana Sebastiana Bacha otwiera nowe możliwości komunikowania się między artystą a odbiorcą na gruncie muzyki religijnej.
Afiliacja: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Nota biograficzna: JOANNA CIEŚLIK-KLAUZA, doktor nauk humanistycznych; teoretyk muzyki; absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi (1995); Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (1999); Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (2003); studiów menadżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; adiunkt na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Zajmuje się teorią muzyki, a w szczególności analizą dzieła muzycznego w ujęciu interdyscyplinarnym oraz zagadnieniami dotyczącymi muzyki filmowej. Jest nauczycielem dyplomowanym przedmiotów teoretycznych w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku i Studium Wokalno-Aktorskim „Szkoła Talentów” oraz założycielką Fundacji „Wychowanie przez sztukę”. Od 2005 roku organizuje cykl seminariów i warsztatów „Wychowanie przez sztukę”. W latach 1997-2010 związana była z regionalnym ośrodkiem TVP S.A. (autorskie programy „Pro Musica” i „Rozmowy o muzyce”). Laureatka III Międzynarodowego Przeglądu Filmów Turystycznych i Turystyczno-Gospodarczych TOUR-Film 2000 w Poznaniu (za film Dziewicza Biebrza). Publikowała w czasopismach (m.in. „Ruch Muzyczny”, „Twoja Muza”), na łamach wydawnictw uniwersyteckich: m.in. UMFC, UAM, UZ, URz, periodyków pedagogicznych oraz czasopism muzycznych.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7649
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.08
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6701-1378
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_J_Cieslik-Klauza_Passion_Music.pdf.pdf648,99 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.