REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7646
Tytuł: Songs of Taizé
Inne tytuły: Śpiewy z Taizé
Autorzy: Cieślik-Klauza, Joanna
Jakoniuk, Leszek Marius
Nerkowski, Maciej Bogumił
Słowa kluczowe: Taizé Community
music
lyrics
musical forms,
song
canon
prosody
polyphony
litanies
Protestant chorales
Orthodox songs
ecumenism
art
Wspólnota z Taizé
muzyka
teksty
formy muzyczne
śpiew
kanon
prozodia
polifonia
litanie
chorał protestancki
śpiew prawosławny
ekumenizm
sztuka
Data wydania: 2018
Data dodania: 12-mar-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 67-80
Abstrakt: Works composed by the Taizé Community often appear in liturgical hymnals. Regardless of the Christian denomination as well as the country and language of origin of these songs, they are played in Catholic churches during the celebration of the Holy Mass and at Protestant gatherings and prayer meetings. These works are commonly called the Taizé canons, even though, strictly speaking, not all of these pieces are canons. The fact that these songs are sung throughout the world during ecumenical prayer services and gatherings points to their popularity and the fact that they have become a symbol of the Taizé Community. This phenomenon can be attributed to the fact that the Taizé canon is based on a variety of musical sources that combine simple musical forms, clear rhythms, and balanced harmonies with rich and novel melodies. Because of Jacques Berthier and Josephe Gelineau’s compositions, the Taizé Community’s music is simple yet original. And thanks to the compositional involvement of members of the Taizé Community, particularly of Brother Jean-Marie and the community’s Prior Alois, new compositions have continued to reflect the characteristic style of the Taizé repertoire that has developed over many years. As a libre propos on the topic of the Taizé Community’s musical compositions, this article presents the relationship between the musical sources, lyrics and languages, and musical compositional techniques of the Taizé songs that undoubtedly reflect the ecumenical character and vocation of the Taizé Community.
Otwierając niejeden śpiewnik z pieśniami liturgicznymi można często natrafić na utwory, które opisane są jako kompozycja Taizé. Bez względu na wyznanie, kraj i język utwory te, pojawiają się podczas sprawowanych Mszy św. w katolickich kościołach czy podczas liturgicznych spotkań modlitewnych w świątyniach protestanckich. Potocznie nazywa się je kanonami z Taizé, aczkolwiek nie wszystkie, ściśle rzecz ujmując, nimi są. Obecność tych śpiewów podczas ekumenicznych modlitw i spotkań wskazuje na ich fenomen, który urasta do rangi symbolu. Fenomen ten polega na wyjątkowym doborze środków muzycznych, łączących prostotę formy, przejrzystą rytmikę i wyważoną harmonię z bogactwem melodycznych inwencji. Wspólnota z Taizé, dzięki takim kompozytorom jak Jacques Berthier czy Josephe Gelineau, posługując się prostotą nie otarła się jednak o banalność inwencji muzycznych. Do dziś w Taizé dzięki zaangażowaniu kompozytorskiemu między innymi takich braci jak Jean-Marie czy Alois, przeor Wspólnoty, powstają nowe śpiewy zachowujące charakterystyczny styl wypracowany przez szereg lat. Niniejszy artykuł jako libre propos na temat śpiewów z Taizé, jest próbą pochylenia się nad ich źródłami, tekstami i językiem, technikami muzycznymi zastosowanymi przy ich kompozycji nierozerwalnie związanymi z ekumenicznym charakterem powołania Wspólnoty z Taizé.
Afiliacja: Joanna Cieślik-Klauza - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Rev. Leszek Marius Jakoniuk - Uniwersytet w Białymstoku
Maciej Bogumił Nerkowski - Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku
Nota biograficzna: JOANNA CIEŚLIK-KLAUZA, doktor nauk humanistycznych; teoretyk muzyki; absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi (1995); Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (1999); Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (2003); studiów menadżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; adiunkt na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Zajmuje się teorią muzyki, a w szczególności analizą dzieła muzycznego w ujęciu interdyscyplinarnym oraz zagadnieniami dotyczącymi muzyki filmowej. Jest nauczycielem dyplomowanym przedmiotów teoretycznych w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku i Studium Wokalno-Aktorskim „Szkoła Talentów” oraz założycielką Fundacji „Wychowanie przez sztukę”. Od 2005 roku organizuje cykl seminariów i warsztatów „Wychowanie przez sztukę”. W latach 1997-2010 związana była z regionalnym ośrodkiem TVP S.A. (autorskie programy „Pro Musica” i „Rozmowy o muzyce”). Laureatka III Międzynarodowego Przeglądu Filmów Turystycznych i Turystyczno-Gospodarczych TOUR-Film 2000 w Poznaniu (za film Dziewicza Biebrza). Publikowała w czasopismach (m.in. „Ruch Muzyczny”, „Twoja Muza”), na łamach wydawnictw uniwersyteckich: m.in. UMFC, UAM, UZ, URz, periodyków pedagogicznych oraz czasopism muzycznych.
LESZEK MARIUS JAKONIUK, ks. mgr lic., ur. 1976, absolwent Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2002-2005 na Uniwersytecie Katolickim w Paryżu (Institut Catholique de Paris) odbył specjalistyczne studia z katechetyki (pedagogie de la foi) uwieńczone dyplomem DSET (Diplôme Supérieur d’Études Théologiques). W 2010 roku ukończył doktoranckie studia III stopnia na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji (Université de Strasbourg). W latach 2010-2014 sekretarz i kapelan Arcybiskupa Metropolity Białostockiego oraz notariusz Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Od 2011 konsultor i sekretarz Rady Katechetycznej Archidiecezji Białostockiej. Od 2014 r. pracownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku i sekretarz redakcji „Rocznika Teologii Katolickiej”. Od 2015 roku sekretarz redakcji „Studiów Teologii Dogmatycznej”, czasopisma naukowego Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Od 2018 roku członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Autor artykułów: Odwołanie się do tradycji wojskowej innowacją w wychowaniu młodzieży z niepowodzeniami szkolno-społecznymi w dobie kultury postmodernistycznej we Francji (2007), Taizé – miejscem krzyżowania się ludzkich dróg. Fenomen spotkań (2009), Podmiotowość w kształtowaniu świadomości eklezjalnej. Międzynarodowe Spotkania Młodych w Taizé (2009), L’Exultet – La Bonne Nouvelle chantée (2012), L’Exultet – une catéchèse vécue (2013), Wspólnota z Taizé – współczesna forma życia monastycznego na Zachodzie (2014) oraz The French and Polish Versions of the Catechism of the Catholic Church: An Examination of Certain Passages of the Catechism’s teaching on the „Mysterium Ecclesiae” from a Philological and Translational Perspective (2017). Współredaktor książek: Kultura, młodzież, edukacja (2008) oraz In eo qui confortat (2009). Uczestnik krajowych i zagranicznych sympozjów naukowych we Francji, Włoszech, Szwajcarii, Belgii. Obszary zainteresowań naukowych: eklezjotwórczy charakter liturgii i katechezy, tożsamość eklezjalna w zjednoczonej Europie, podmiotowość w dialogu międzykulturowym i międzywyznaniowym.
MACIEJ BOGUMIŁ NERKOWSKI (ur. 1983) Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Białymstoku na kierunku wokalnym. Studiował w Akademii Muzycznej im.Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Następnie rozpoczął studia w Warszawie na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina na Wydziale Wokalnym. Ukończył je z wyróżnieniem w 2008 roku. Podczas studiów był stypendystą banku Société Générale i laureatem Muzycznego Forum Młodych Österreich Institut Polska. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe o kierunku zarządzanie dla twórców, artystów i animatorów kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje na stanowisku solisty w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku oraz prowadzi zajęcia z emisji głosu w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7646
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.05
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6701-1378
0000-0001-6571-3923
0000-0003-0270-4362
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTK)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_J_Cieslik-Klauza_LM_Jakoniuk_MB_Nerkowski_Songs_of_Taize.pdf279,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.