REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7645
Tytuł: Ecumenism in Poland – movement full of contrasts
Inne tytuły: Ekumenizm w Polsce – ruch pełen kontrastów
Autorzy: Budniak, Józef
Słowa kluczowe: John Paul II
Roman Catholic Church
Polish Ecumenical Council
dialogue
ecumenism
Jan Paweł II
Kościół rzymskokatolicki
Polska Rada Ekumeniczna
dialog
ekumenizm
Data wydania: 2018
Data dodania: 11-mar-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 53-66
Abstrakt: Since the beginning of Christianity, the consequences of the separations (regarding doctrine and tradition) have been permanent and painful – full of contrasts (conflicts, differences); contrasts that present a certain phenomenon, by showing it in comparison with another but completely different phenomenon. Therefore the article presents a set of selected positive and negative ecumenial experiences. The purpose of such combination of opposites is to emphasize the characteristic features that particular Churches or Christian Communities present, and simultaneously it shows the Christians’ responsibility for seeking unity. As John Paul II formulated it, ecumenism is “a movement towards unity”. Ecumenism is not merely the “sign of the times”, but it is a duty and responsibility in the face of God and His saving plan. It lies with those who through Baptism became Christ’s body and His people.
Skutki podziałów (dotyczących doktryny i tradycji) od początku chrześcijaństwa są trwałe i bolesne, czyli pełne kontrastów (konfliktów, różnic). Kontrasty, polegające na przedstawieniu pewnego zjawiska, poprzez ukazanie na tle lub obok, zjawiska, zupełnie odmiennego. Stąd w artykule zostały zaprezentowane wybrane pozytywne i negatywne doświadczenia ekumeniczne. Takie zestawienie przeciwieństw służy uwydatnieniu cech charakterystycznych, które prezentują poszczególne Kościoły, czy Wspólnoty chrześcijańskie, a jednocześnie wskazuje na obowiązek dążenia do jedności, który ciąży na wszystkich chrześcijanach. Każda dobra inicjatywa ma swój sens. Jak sformułował Jan Paweł II, „ekumenizm jest ruchem ku jedności”. Ekumenizm bowiem to już nie tylko „znak czasu”, ale to obowiązek i odpowiedzialność wobec Boga i Jego zbawczego zamysłu, spoczywająca na tych, którzy przez chrzest stali się Ciałem Chrystusa i nowym Jego ludem.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nota biograficzna: JÓZEF BUDNIAK – ks. prof. dr hab. n. teol. w zakresie ekumenizmu; pracownik naukowo-dydaktyczny UŚ w Katowicach, Wydział Teologiczny; Autor i redaktor kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu teologii ekumenicznej, historii i hagiografii; członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych; przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Ekumenizmu, członek Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich przy PAN, Oddział Katowice.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7645
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.04
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5450-1722
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_J_Budniak_Ecumenism_in_Poland.pdf271,52 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.