REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7601
Tytuł: Rzeki historyczne / rzeki pamięci. Kilka przykładów z literatury polskiej pierwszej połowy XIX wieku
Inne tytuły: Historical rivers / rivers of a memory. Some examples from Polish literature in the first half of the nineteenth century
Autorzy: Dąbrowicz, Elżbieta
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-lut-2019
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Świadectwa pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj), red. Elżbieta Dąbrowicz, Beata Larenta, Magdalena Domurad, Białystok 2017, s. 93-116
Konferencja: Konferencja naukowa "Świadectwa pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj)", Białystok 23–24 lutego 2015 r.
Abstrakt: Geographical names of rivers frequently occurring in Śpiewy historyczne by Julian Ursyn Niemcewicz represent a kind of imagined water system, which is closely connected with the past of the nation. As such it was considered an important element of not only mental geography but also national identity, which became a hotly debated topic after the Congress of Vienna (1815), when the Polish people were promised a chance of cultural autonomy at last. In Niemcewicz’s work an emphasis is placed on border rivers, which are seen as a basic element of the natural nonhuman world, and which can function as state borders only if they were won through conquest. The riverbanks in Śpiewy historyczne are, therefore, depicted as a terrain of bloody battles while getting across the river is seen as a crucial test for the national leaders. Two rivers play a particularly important role in Niemcewicz’s text – the Dnieper and the Dniester, which are seen as a boundary between the West and the East, the civilized and the barbarian. Due to the didactic and therapeutic functions of Niemcewicz’s work, all “historical” rivers also play a role of the rivers of memory. They were thought of as instrumental in remembering the lost homeland (analogically to the rivers of Babylon) and envisaged as bedrocks of the enduring Polish self-consciousness and identity. The historical rivers in Śpiewy historyczne are similar to the images in other works of the period, e.g. by Woronicz. They can also be seen as a useful point of reference for the idea of “domestic” rivers in the works of Mickiewicz and Syrokomla, whose meaning, in contrast to historical rivers, derives from personal and autobiographical experiences.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Elżbieta Dąbrowicz, historyk literatury XIX i XX w.; zajmuje się literaturą polską w perspektywie życia publicznego, zróżnicowaniem regionalnym piśmiennictwa na ziemiach polskich, epistolografią i biografistyką; autorka książek: Cyprian Norwid. Osoby i listy, Lublin 1997; Galeria ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800–1861, Białystok 2009; Cenzura na gruzach. Szkice o literackich świadectwach życia w PRL-u, Białystok 2017; współredaktorka prac zbiorowych: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, Białystok 2000; Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, Białystok 2004; Literatura w granicach prawa (XIX–XX w.), Warszawa 2013; Kariera pisarza w PRL-u, Warszawa 2014; Georomantyzm: literatura – miejsce – środowisko, Białystok 2015.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7601
ISBN: 978-83-64081-25-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa "Świadectwa pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj)", 23–24 lutego 2015
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Dabrowicz_Rzeki_historyczne.pdf511,73 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)