REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7530
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMichalczuk, Grażyna-
dc.contributor.authorKonarzewska, Urszula-
dc.date.accessioned2019-01-29T12:15:46Z-
dc.date.available2019-01-29T12:15:46Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationOptimum. Economic Studies, Nr 4(94) 2018, s. 72-86pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7530-
dc.description.abstractObjective – to show the specificity and scope of reporting on sustainable development using the GRI Standards. This is currently a significant issue because of the transparency which becomes an important paradigm for conducting business. This means that company’s stakeholders are interested not only in the undertaken or declared actions for sustainable development, but also in the access to reliable and comparable information related thereto. In this perspective, GRI Standards play a significant role. Research methodology – the classical methods of research are used in this paper, such as: the study of the subject-related literature and the analysis of the content of non-financial reports published by selected Polish and foreign companies, which have been prepared in accordance with the GRI Standards. Result – the carried out studies have pointed at the diversified level of disclosures in the field of sustainable development, which is visible when comparisons are made between countries and within each country. They also allow one to notice the low level of the use of the GRI indicators related to Sustainable Development Goals in the reports prepared by Polish companies covered by the survey. Originality/value – the paper has cognitive value with regards to the scope and the quality of disclosures concerning actions being taken by companies in the field of sustainable development as well as the role that GRI Standards can play in this process.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectsustainable developmentpl
dc.subjectreportingpl
dc.subjectGRI Standardspl
dc.titleThe use of GRI standards in reporting on actions being taken by companies for sustainable developmentpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/oes.2018.04.94.07-
dc.description.EmailGrażyna Michalczuk: g.michalczuk@uwb.edu.plpl
dc.description.EmailUrszula Konarzewska: u.konarzewska@uwb.edu.plpl
dc.description.AffiliationGrażyna Michalczuk - Faculty of Economics and Management, University of Bialystokpl
dc.description.AffiliationUrszula Konarzewska - Faculty of Economics and Management, University of Bialystokpl
dc.description.referencesAnam L., 2013, Zasady raportowania – podstawa prawidłowego sporządzania raportów, [w:] Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Ćwik N. (red.), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.pl
dc.description.referencesBusiness Strategy for Sustainable Development: Leadership and Accountability for the 90s, 1992, IISD, WBCSD Deloitte&Touche, Winnipeg.pl
dc.description.referencesGadomska-Lila K., Wasilewicz J., 2016, Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność z perspektywy biznesowej, „Studia i Prace WNEIZ US”, nr 46/1, DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-23.pl
dc.description.referencesGlobal Compact Poland, 2016, Global Compact Yearbook 2016/2017. Sustainable development goals for Poland, http://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/GCYB_2016_all_small-1.pdf [date of entry: 11.04.2018].pl
dc.description.referencesGlobal Reporting Intitiative, 2011, Sustainability Reporting Guidelines. Version 3.1, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Guidelines-Incl-Technical-Protocol.pdf [date of entry: 15.03.2018].pl
dc.description.referencesGlobal Reporting Intitiative, 2016, GRI Sustainability Reporting Standards 2016, https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/ [date of entry: 08.04.2018].pl
dc.description.referencesGlobal Reporting Initiative, UN Global Compact, 2017, Business reporting on the SDGs. An analysis of the goals and targets, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI_UNGC_Business-Reporting-on-SDGs_Analysis-of-Goals-and-Targets.pdf, [date of entry: 02.05.2018].pl
dc.description.referencesGRI Sustainability Disclosure Database, http://database.globalreporting.org/search/[date of entry: 04.05.2018].pl
dc.description.referencesJastrzębska E., 2016, Biznes na rzecz rozwoju zrównoważonego – dobre praktyki, „Ekonomia XXI wieku”, nr 4(12), DOI: 10.15611/e21.2016.4.03.pl
dc.description.referencesKaputa J., 2013, Raportowanie zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI wieku, „Zarządzanie i Finanse”, nr 1, cz. 2.pl
dc.description.referencesMichalczuk G., Konarzewska U., Mikulska T., 2017, Raport zintegrowany jako przykład nowego podejścia do sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw, „Przedsiębiorstwo & Finanse”, nr 3(18).pl
dc.description.referencesRaport finansowy i społeczny Banku Millenium, 2017, https://raportroczny.bankmillennium.pl/2017/pl/ [date of entry: 02.05.2018].pl
dc.description.referencesRaport zrównoważonego rozwoju Grupy JSW, 2017, https://www.jsw.pl/fileadmin/user_files/odpowiedzialny-biznes/raport-csr-2017/jsw-raport-csr.pdf [data wejścia: 02.05.2018].pl
dc.description.referencesRogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl
dc.description.referencesSDG Compass. Linking the SDGs and GRI, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/SDG_GRI_LInkage.pdf [date of entry: 03.04.2018].pl
dc.description.referencesSikacz H., 2017, Ocena raportów zintegrowanych grup kapitałowych na podstawie wskaźników szczegółowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 479, DOI: 10.15611/pn.2017.479.13.pl
dc.description.referencesSprawozdanie na temat informacji niefinansowych InterCars S.A. i Grupy Kapitałowej InterCars S.A., 2017, http://inwestor.intercars.com.pl/files//raporty/niefinansowe/IC-raport-niefinansowy-2017.pdf [date of entry: 02.05.2018].pl
dc.description.referencesŚnieżek E., Wiatr M., 2014, Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w dobie zrównoważonego rozwoju, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCI/2.pl
dc.description.referencesWróbel M., 2016, Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Polsce w świetle unormowań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 2, DOI: 10.5604/18998658.1209978.pl
dc.description.referencesSDG Compass. The guide for business action on the SDGs, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GSSB-Item-29-SDGCompass-Meeting5Nov15.pdf [date of entry: 03.04.2018].pl
dc.description.number4(94)-
dc.description.firstpage72pl
dc.description.lastpage86pl
dc.identifier.citation2Optimum. Economic Studiespl
dc.identifier.orcid0000-0003-0546-4456-
dc.identifier.orcid0000-0003-1257-3749-
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2018, nr 4(94)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_4_2018_G_Michalczuk_U_Konarzewska_The_use_of_GRI_standards.pdf283,41 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)