REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7479
Tytuł: Ordynacja podatkowa. Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych
Redaktor(rzy): Dowgier, Rafał
Słowa kluczowe: podatki
ordynacja podatkowa
prawo podatkowe
Data wydania: 2014
Data dodania: 17-sty-2019
Wydawca: Temida2
Źródło: Ordynacja podatkowa. Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych, pod red. Rafała Dowgiera, Białystok 2014
Konferencja: VII Konferencja Naukowa „Ordynacja podatkowa w praktyce" Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych, Augustów, 27-28 maja 2013 r.
Abstrakt: Niniejsze opracowanie stanowi zbiór tekstów autorstwa uczestników VII konferencji naukowej„Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce”, która odbyła się w Augustowie w dnia 27-28 maja 2013 r. Tematem przewodnim spotkania były rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych - zagadnienie bardzo obszerne, co oddaje zawartość tej publikacji. Wygłoszone na spotkaniu referaty przewodnie nawiązywały do rozstrzygnięć wydawanych przez wskazane organy zarówno w aspekcie materialnym, jak i procesowym. Zaprezentowane przez prelegentów wystąpienia dotyczyły: wadliwości rozstrzygnięć administracyjnych - ich skuteczności i eliminacji skutków prawnych tych rozstrzygnięć (I. Krawczyk), rozstrzygnięć organów podatkowych dotyczących nadpłaty podatku (M. Ślifirczyk), znaczenia oświadczeń podatnika w rozstrzyganiu spraw podatkowych (P. Pietrasz, J. Siemieniako), wpływu przedawnienia na rozstrzyganie w sprawach podatkowych - ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wydawania decyzji określających po upływie okresu przedawnienia (B. Dauter), wpływu orzeczeń prejudycjalnych ETS na rozstrzygnięcia organów podatkowych (A. Dumas) oraz postanowień kończących postępowanie odwoławcze w sprawach podatkowych (A. Gorgol).
Nota biograficzna: RAFAŁ DOWGIER – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
E-mail: r.dowgier@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7479
ISBN: 978-83-62813-53-7
Typ Dokumentu: Book
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (Temida2)
Materiały konferencyjne (WP)
VII Konferencja Naukowa „Ordynacja podatkowa w praktyce" Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych, Augustów, 27-28 maja 2013 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ordynacja_podatkowa_2014.pdf2,52 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons