REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7476
Tytuł: Podlaska wielokulturowość i związane z nią problemy językowe mniejszości narodowych
Inne tytuły: Multiculturalism of Podlasie and language problems of national minorities
Autorzy: Sadanowicz, Ewelina
Słowa kluczowe: multiculturalism
Podlasie
national minorities
minority language
Belarusian minority in Poland
Ukrainian minority in Poland
conflicts
Data wydania: 2018
Data dodania: 17-sty-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 32, 2018, s. 98-110
Abstrakt: The region of Podlasie is amongst the most diverse and multicultural parts of Poland and since the early Middle Ages it has been under the influence of Polish, Ruthenian and Lithuanian cultures. Waves of East Slavic settlers came from south – Volyn and Polesia as well as from north east – Volkovysk and Grodno area. The biggest population of East Slavic minority in Podlasie lives in the eastern part of the Podlaskie Voivodeship, namely Hajnówka, Bielsk and Siemiatycze Counties and is predominantly of Orthodox faith. The language situation in this area is of great complexity and there are considerable differences of ideas and opinions amongst scholars. The language spoken in the communities in the northern part of the region (to the north of the Narew river) is considered to be the East Slavic dialect based on Belarusian and the one spoken to the south of the Narew river is of Ukrainian origin or at least has Ukrainian features. Language and the sense of national identity are closely linked, and both problems has been widely discussed in Podlasie for decades. Nowadays, the most important and urgent question is how to preserve and promote the dialects.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7476
DOI: 10.15290/pss.2018.32.07
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2018, tom XXXII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_32_2018_E_Sadanowicz_Podlaska_wielokulturowosc.pdf214,27 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.