REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7330
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorWróblewska, Monika-
dc.date.accessioned2018-12-20T11:21:14Z-
dc.date.available2018-12-20T11:21:14Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationRocznik Teologii Katolickiej, T. 17/2, 2018, s. 163-174pl
dc.identifier.issn1644-8855-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7330-
dc.description.abstractThis article examines the issue of personal experience with regard to creative development. Humanistic-existential psychology emphasizes the individual’s ability to cross the boundaries of experience. The question remains, however, whether transgressive action is conducive to self-realization. This study considers results of research on the determinants of creative competence with regard to creative behaviors and transgressive actions. According to Kozielecki, transgression as a determinant of creative competencies means the ability to think and act innovatively, creatively, deliberately, and in a manner oriented toward a particular goal that lies beyond what seems possible (Kozielecki, 2007). From a transgressive perspective, creative competencies entail not only the ability to take transgressive action in both task-oriented situations and in different areas of life, but also the ability to expand one’s personal developmental resources.pl
dc.description.abstractPrezentowany artykuł dotyczy problematyki doświadczenia osobistego w aspekcie twórczego rozwoju. Psychologia humanistyczna i egzystencjalna podkreślają zdolność jednostki do przekraczania granic doświadczenia. Podjęto pytanie czy podejmowanie działań transgresyjnych sprzyja samorealizacji? Przedstawiono wyniki badań dotyczących wyznaczników kompetencji twórczych w aspekcie twórczych zachowań, twórczej postawy i działań transgresyjnych. Zdolność transgresji jako wyznacznik twórczych kompetencji – to innowacyjny, twórczy, zorientowany na cel sposób myślenia i działania, którego cechą jest wychodzenie poza możliwości (Kozielecki, 2007). Kompetencje twórcze w perspektywie transgresyjnej zawierają zdolności do transgresyjnych działań w sytuacjach zadaniowych i różnych dziedzinach życia, ale także zdolności do poszerzania osobistych zasobów rozwojowych.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectcreative developmentpl
dc.subjectself-realizationpl
dc.subjectcreative attitudepl
dc.subjecttransgressive behaviorspl
dc.subjecttwórczy rozwójpl
dc.subjectsamorealizacjapl
dc.subjecttwórcza postawapl
dc.subjectdziałania transgresyjnepl
dc.titleExpanding the Boundaries of Self: Self-Realization, Trangression, and Creative Competencepl
dc.title.alternativeO poszerzaniu granic ja. Samorealizacja – transgresja – kompetencje twórczepl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/rtk.2018.17.2.12-
dc.description.BiographicalnoteMONIKA WRÓBLEWSKA, dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Główne wątki działalności naukowo-badawczej: 1. Podmiotowe kompetencje twórcze i uwarunkowania ich rozwoju; 2. Diagnozowanie, kształcenie i wspomaganie rozwoju zdolności i uzdolnień twórczych w procesie edukacji. Uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego; 3. Edukacja wspierająca rozwój twórczej aktywności. Sztuka i twórcza ekspresja w rozwijaniu i wspomaganiu twórczego samorozwoju. 4. Doświadczenia twórcze w narracjach i materiałach biograficznych. Monografie: Kompetencje twórcze w dorosłości (2015) Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana; Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Wybrane zagadnienia (2009) (red.) Wyd. Trans Humana; Kształcenie i promowanie uczniów zdolnych (red.) (2008) Wyd. Trans Humana; Osobowościowe uwarunkowania postawy twórczej studentów (2005) Wyd. Trans Humana. Autorka kilkudziesięciu artykułów związanych z uwarunkowaniami rozwoju postaw i zachowań twórczych, diagnozą i stymulowaniem rozwoju twórczych zdolności. Aktualnie podjęty do realizacji projekt badawczy „Twórczy rozwój kobiety w narracjach biograficznych z perspektywy transgresyjnej”. Autorka uczestniczy w Radzie Naukowej międzynarodowego czasopisma „Creativity: Theories –Research – Applications”.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesBartosz B., Keplinger A., Straś-Romanowska M. (eds.), Transgresje – innowacje – twórczość, Wroclaw 2011.pl
dc.description.referencesFrankl V. E., Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, Warsaw 1971.pl
dc.description.referencesFromm E., Ucieczka od wolności, Warsaw 1978.pl
dc.description.referencesFromm E., Postawa twórcza, in M. Malicka, Twórczość, czyli droga w nieznane, Warsaw 1989, pgs. 59-69.pl
dc.description.referencesFromm E., Serce człowieka: jego niezwykła zdolność do dobra i zła, Warsaw 1989.pl
dc.description.referencesFromm E., Mieć czy być, Poznan 1999.pl
dc.description.referencesGałdowa A., Powszechność i wyjątek, Cracow 2000.pl
dc.description.referencesGiza T., Procesy samokształtowania jako działania transgresyjne człowieka, in M. Gołaszewska, Zarys estetyki, Warsaw 1986.pl
dc.description.referencesKozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna, Warsaw 1987.pl
dc.description.referencesKozielecki J., Transgresja i kultura, Warsaw 1999.pl
dc.description.referencesKozielecki J., Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Warsaw 2004.pl
dc.description.referencesKozielecki J., Psychologia nadziei, Warsaw 2006.pl
dc.description.referencesKozielecki J., Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii,. Warsaw 2001/2007.pl
dc.description.referencesMaslow A. H., Motywacja i osobowość, Warsaw 1990.pl
dc.description.referencesMaslow A. H., W stronę psychologii istnienia, Warsaw – Poznan 2004.pl
dc.description.referencesMaslow A. H., Motywacja i osobowość, Warsaw 2006.pl
dc.description.referencesNęcka E., Psychologia twórczości, Gdansk 2001.pl
dc.description.referencesObuchowski K., Adaptacja twórcza, Warsaw 1985.pl
dc.description.referencesObuchowski K., Człowiek intencjonalny, Warsaw 1993.pl
dc.description.referencesObuchowski K., Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Warsaw 1995.pl
dc.description.referencesObuchowski K., Od przedmiotu do podmiotu, Bydgoszcz 2002.pl
dc.description.referencesOpoczyńska M., Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej, Cracow 1999.pl
dc.description.referencesPietrasiński Z., Ekspansja pięknych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja, Warsaw 2008.pl
dc.description.referencesPopek S., Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH, Lublin 2000.pl
dc.description.referencesPopek S., Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin 2001.pl
dc.description.referencesPufal-Struzik I., (red.), O przekraczaniu granic własnych ograniczeń – z perspektywy psychotransgresjonizmu, Cracow 2008.pl
dc.description.referencesRogers C. R., Uczenie się, jak być wolnym in K. Jankowski (ed.), Przełom w psychologii, wybór tekstów, Warsaw 1978, pgs. 289-301.pl
dc.description.referencesRogers C. R., Sposób bycia, Poznan 2002.pl
dc.description.referencesRogers C. R., O stawaniu się osobą, Poznan 2002.pl
dc.description.referencesStraś- Romanowska M., (ed.), Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej, Warsaw – Wroclaw 1995.pl
dc.description.referencesStraś-Romanowska M., Rozwój człowieka a rozwój osobowy, in Studia Psychologica 2002, 3, pgs. 91-104.pl
dc.description.referencesStrzałecki A., Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością, Warsaw.pl
dc.description.referencesStrzałecki A., Style twórczego zachowania się w przedsiębiorstwie, in A. Strzałecki, A. Lizurej (eds.). Innowacyjna przedsiębiorczość. Teorie. Badania. Zastosowanie praktyczne. Perspektywa psychologiczna, Warsaw 2011, pgs. 119-154.pl
dc.description.referencesWróblewska M., Predyspozycje do zachowań transgresyjnych a wskaźniki jakości życia, in I. Siudem, M. Stencel (eds.), Zrozumieć człowieka – zrozumieć świat, Lublin 2013 pgs. 11-31.pl
dc.description.referencesWróblewska M., Kompetencje twórcze w dorosłości, Bialystok 2015.pl
dc.description.volume17/2-
dc.description.firstpage163pl
dc.description.lastpage174pl
dc.identifier.citation2Rocznik Teologii Katolickiejpl
dc.identifier.orcid0000-0002-1985-3877-
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_2_2018_M_Wroblewska_Expanding_the_Boundaries_of_Self.pdf245,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.