REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7324
Tytuł: Репрессии против православных христиан и «Свидетелей Иеговы» в Третьем Рейхе и СССР: сравнительное исследование
Inne tytuły: Repression against Orthodox Christians and “Jehovah’s Witnesses” in the Third Reich and the USSR: a comparative study
Represje wobec prawosławnych chrześcijan i „Świadków Jehowy” w III Rzeszy i ZSRR: badanie porównawcze
Autorzy: Щелкунов, Антоний
Słowa kluczowe: Christianity
Orthodoxy
“Jehovah’s Witnesses”
Stalinism
Nazism
martyrs
confessors
religious lack of freedom
persecution
Chrześcijaństwo
prawosławie
„Świadkowie Jehowy”
stalinizm
nazizm
męczennicy
spowiednicy
brak wolności religijnej
prześladowania
христианство
православие
«Свидетели Иеговы»
сталинизм, нацизм
мученики
исповедники
религиозная несвобода
гонения
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 20, 2018, s. 71-77
Abstrakt: The article analyzes the strategy of the survival of Orthodox Christians and members of the religious organization “Jehovah’s Witnesses” under the conditions of persecution by the Stalinist and Nazi regime.
Artykuł analizuje strategię przetrwania prawosławnych chrześcijan i członków religijnej organizacji „Świadkowie Jehowy” podczas prześladowań reżimu stalinowskiego i nazistowskiego.
В статье анализируется стратегия выживания православных христиан и членов религиозной организации «Свидетели Иеговы» в условиях гонений со стороны сталинского и нацистского режима.
Afiliacja: Национальный технический университет «Днипровская политехника», Кафедра Философии и Педагогики
E-mail: antalex1908@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/7324
DOI: 10.15290/elpis.2018.20.08
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2018, T. 20

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_20_2018_08.pdf485,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.