REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7321
Tytuł: Starcy Pustelni Optyńskiej i rosyjska inteligencja XIX wieku
Inne tytuły: The Elders of the Optina Monastery and the Russian Intelligence of the 19th Century
Autorzy: Kuprjanowicz, Tomasz
Słowa kluczowe: Elders
Optina Monastery
Russian Intelligence
Starcy
Monaster Optyński
Rosyjska Inteligencja
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 20, 2018, s. 129-133
Abstrakt: This article provides an explanation of the meaning of the word “elder” (starets) used in reference to the monks of the Optina Monastery on the basis of the Tradition of the Orthodox Church as a word understood not in the sense of physical age, but in the sense of perfect spiritual and moral growth. The article also shows the worldview of the Russian Intelligence of the 19th century and the benevolent influence the Elders of the Optina Monastery had on it.
W artykule wyjaśnione zostało znaczenie słowa „starzec” stosowanego w odniesieniu do mnichów optyńskich na podstawie Tradycji Prawosławnej jako słowa rozumianego nie w sensie fizycznej starości, ale w sensie doskonałego wzrostu duchowo- moralnego. W artykule ukazany jest również światopogląd rosyjskiej inteligencji XIX w. i dobroczynny wpływ na niego Starców Pustelni Optyńskiej.
Afiliacja: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
E-mail: t.kuprjanowicz@interia.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7321
DOI: 10.15290/elpis.2018.20.13
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2018, T. 20

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.