REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7319
Tytuł: Hymnografia wieczerni święta Pięćdziesiątnicy
Inne tytuły: Hymnography of Vespers of the Feast of the Pentecost
Autorzy: Karczewski, Paweł
Słowa kluczowe: hymnography
vespers
Pentecost
Holy Spirit
service
hymnografia
wieczernia
Pięćdziesiątnica
Duch Święty
nabożeństwo
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 20, 2018, s. 151-158
Abstrakt: The Pentecost is one of the most important feasts in the Orthodox calendar – from the liturgical and historical points of view. Hymnography on that day touches many aspects – it presents the Orthodox Trinitarian Theology and Pneumatology. In the poetical way it also shows the event, which happened in the Cenacle. Present paper describes those liturgical texts sung and read during the festal Vespers and generally their influence on the liturgical life – there is, for example the illustrious prayer of St. Cosmas of Maiuma to the Holy Spirit “Βασιλεῦ οὐράνιε” among them. The paper draws attention on integral unity of three features – text, music and spiritual aspect – in hymnography.
Pięćdziesiątnica to jedno z najważniejszych świąt w prawosławnym kalendarzu – z punktu widzenia zarówno liturgicznego jak i historycznego. Hymnografia tego dnia porusza wiele aspektów – przedstawia prawosławną teologię trynitarną oraz pneumatologię. W poetycki sposób prezentuje także wydarzenie, które dokonało się w Wieczerniku. Prezentowany artykuł omawia teksty liturgiczne śpiewane i czytane podczas świątecznej wieczerni oraz generalnie ich wpływ na życie liturgiczne – wśród nich jest chociażby znamienita modlitwa do Świętego Ducha św. Kosmy z Majumy „Βασιλεῦ οὐράνιε”. Artykuł zwraca uwagę na integralną łączność w hymnografii trzech cech – tekstu, muzyki i strony duchowej.
Afiliacja: Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
E-mail: pawel-karczewski@gazeta.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7319
DOI: 10.15290/elpis.2018.20.16
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2018, T. 20

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_20_2018_P_Karczewski_Hymnografia_wieczerni_swieta_Piecdziesiatnicy.pdf501,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.