REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7316
Tytuł: Polska terminologia prawosławna – analiza stanu obecnego
Inne tytuły: Polish Orthodox terminology - analysis of the current state
Autorzy: Ławreszuk, Marek
Słowa kluczowe: terminology
the Orthodox Church
language
Orthodoxy
Polish terminology
religion
terminologia
Kościół prawosławny
język
prawosławie
polska terminologia
religia
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 20, 2018, s. 159-163
Abstrakt: The article is a contribution to the efforts to establish the structure of the dictionary of polish terminology of the Orthodox Church. The preparation of the micro and macro structure of the dictionary must take into account the current state of the vocabulary based on the analysis of the current “partial” dictionaries in Polish, with particular emphasis on terminological problems. The analysis will determine the sphere for further work on the Orthodox terminology, pointing to the past silences and language difficulties, thereby setting the direction for further research.
Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do prac nad opracowaniem struktury słownika polskiej terminologii prawosławnej. Przygotowania mikro- i makrostruktury słownika muszą uwzględniać aktualny stan słownictwa oparty na analizie dotychczasowych słowników „cząstkowych” w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem problemów terminologicznych. Przeprowadzona analiza wyznaczy sfery do dalszych prac nad prawosławną terminologią, wskazując na dotychczasowe przemilczenia i trudności językowe, tym samym wyznacza kierunek dalszych prac badawczych.
Afiliacja: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: xmlawreszuk@gmail.com
Sponsorzy: Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017-2022, nr projektu 0083/NPRH5/H11/84/2017.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7316
DOI: 10.15290/elpis.2018.20.17
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTP)
Elpis, 2018, T. 20

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_20_2018_M_Lawreszuk_Polska_terminologia_prawoslawna_– analiza_stanu_obecnego.pdf462,95 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.