REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7313
Tytuł: Pojęcie serca jako źródła cnót w refleksji Filona z Aleksandrii
Inne tytuły: The concept of the heart as the source of virtues in the reflection of Philo of Alexandria
Autorzy: Kuderski, Krzysztof
Słowa kluczowe: God
virtue
human
being
soul
mind
heart
Bóg
cnota
człowiek
dusza
umysł
serce
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 20, 2018, s. 65-69
Abstrakt: Heart is one of main notions used in the works of Philo of Alexandria. They are interpreted in an allegorical way. Philo points the close connection of mind and heart. In his opinion, the heart performs the role of managerial and giving mind. Through heart can grow in Christian virtues. Thanks to virtues the man can approach God.
Serce jest jednym z głównych pojęć pojawiających się w dziełach Filona z Aleksandrii. Jest one interpretowane w sposób alegoryczny. Filon wskazuje na ścisły związek serca z umysłem. W jego odczuciu, serce spełnia rolę kierowniczą i ożywiającą umysł. Po przez serce człowiek może doskonalić się w cnotach chrześcijańskich. Dzięki cnotom człowiek zbliża się do Boga.
Afiliacja: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
E-mail: studentusk@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7313
DOI: 10.15290/elpis.2018.20.07
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2018, T. 20

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_20_2018_K_Kuderski_Pojecie_serca_jako_zrodla_cnot_w_refleksji_Filona_z_Aleksandrii.pdf468,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.