REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7312
Tytuł: „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – struktura artykułu hasłowego
Inne tytuły: “Dictionary of Polish Orthodox Terminology” – an entry structure
Autorzy: Czarnecka, Katarzyna
Ławreszuk, Marek
Przyczyna, Wiesław
Słowa kluczowe: dictionary
microstructure
entry
terminology
Orthodoxy
religious language
słownik
mikrostruktura
artykuł hasłowy
terminologia
prawosławie
język religijny
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 20, 2018, s. 221-230
Abstrakt: The article presents the design of the microstructure of the “Dictionary of Polish Orthodox Terminology”, an implementation of the grant of the National Program for the Development of Humanities (Module: The National Heritage, I / 2016). The authors present a design of an entry structure consisting of ten segments: 1. A headword; 2. Pronunciation; 3; Headword variants; 4. Equivalents of the headword in other languages; 5. The qualifier; 6. Definition; 7. Abbreviation; 8. Collocations; 9. Synonyms; 10. Notes on usage correctness. Then, each segment is discussed, and the concept underlying it is presented, as well as arguments for particular decisions, practical solutions and detailed rules for data recording.
Celem artykułu jest prezentacja projektu mikrostruktury „Słownika polskiej terminologii prawosławnej”, realizowanego w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Moduł; dziedzictwo narodowe, I/2016). Autorzy przedstawiają schemat artykułu, obejmujący 10 segmentów: 1. Wyraz hasłowy, 2. Wymowa, 3. Warianty wyrazu hasłowego, 4. Odpowiedniki obcojęzyczne, 5. Kwalifikator, 6. Definicja, 7. Skrót, 8. Połączenia wyrazowe, 9. Synonimy, 10. Uwagi poprawnościowe. Następnie omawia się każdy z bloków, przedstawiając jego koncepcję, wybrane uzasadnienia, praktyczne rozwiązania i szczegółowe zasady zapisu danych.
Afiliacja: Katarzyna Czarnecka - Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Marek Ławreszuk - Katedra Teologii Prawosławnej, Uniwersytet w Białymstoku
Wiesław Przyczyna - Katedra Komunikacji Religijnej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
E-mail: Katarzyna Czarnecka: katarzyna-czarnecka1@wp.pl
Marek Ławreszuk: xmlawreszuk@gmail.com
Wiesław Przyczyna: wieslaw.przyczyna@neostrada.pl
Sponsorzy: Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017-2022, nr projektu 0083/NPRH5/H11/84/2017.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7312
DOI: 10.15290/elpis.2018.20.24
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTP)
Elpis, 2018, T. 20

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.