REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7311
Tytuł: Proces formułowania i doprecyzowania społecznej nauki w oficjalnych dokumentach Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
Inne tytuły: The process of formulating and refining social science in the official documents of the Russian Orthodox Church
Autorzy: Kostiuczuk, Jakub
Słowa kluczowe: Russian Orthodox Church
Church social teaching
bioethics
Church and state
Christian ethics
Rosyjski Kościół Prawosławny
nauczanie społeczne Kościoła
bioetyka
Kościół a państwo
etyka chrześcijańska
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 20, 2018, s. 9-15
Abstrakt: Social teaching of the Church is a very important field of his activity. The Church is called to respond faithfully to all the important and bothering questions about their lives in the world. The article presents the process of formulating the social teaching of the Russian Orthodox Church. Describes the official documents of this Church, briefly presenting their content.
Społeczne nauczanie Kościoła to bardzo ważna dziedzina jego działalności. Kościół jest wezwany, by na bieżąco udzielać odpowiedzi wiernym na wszystkie ważne i nurtujące pytania dotyczące ich życia w świecie. Artykuł przedstawia proces formułowania społecznej nauki Rosyjskiego Kościoła prawosławnego. Opisuje oficjalne dokumenty tego Kościoła, przedstawiając krótko ich treść.
Afiliacja: Wydział Teologiczny, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
E-mail: bpjakub@orthodox.bialystok.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7311
DOI: 10.15290/elpis.2018.20.01
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2018, T. 20

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.