REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7308
Tytuł: Подготовка к Поместному Собору Польской Автокефальной Православной Церкви по журналу «Воскресное Чтение»
Inne tytuły: Preparation for Regional Council of Polish Autocephalous Orthodox Church based on the magazine “Sunday Readings”
Przygotowanie do Lokalnego Soboru Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego po czasopiśmie „Niedzielne Czytanie”
Autorzy: Юзва, Александр
Słowa kluczowe: Orthodoxy
history
Regional Council
Polish Autocephalous Orthodox Church
magazine “Sunday Readings”
prawosławie
historia
Lokalny Sobór
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
czasopismo „Niedzielne Czytanie”
православие
история
Поместный Собор
Польская Автокефальная Православная Церковь
журнал «Воскресное Чтение»
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 20, 2018, s. 25-39
Abstrakt: It is vital to remember our history nowadays, especially the church history. Unfortunately, the beginning of the 20th century in Poland is also connected with the oppression of Orthodox Christians. Difficulty of situation, in which Orthodox Church of Poland found itself in the late twenties-early thirties of the 20th century, gave the basis for taking into account opinion of the Orthodox Society and giving it the right to speak about problems of Polish Orthodox Church on Regional Council of Poland. Due to all these facts the Highest Church Authority of Poland had to listen to the voice of the Orthodox Chtistians during that difficult historical period. Moreover, they had to raise the issue about the meeting of All Polish Regional Council.
W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest pamiętanie o swojej historii, tym bardziej historii kościelnej. Zwołanie Lokalnego Soboru PAKP było dla późniejszego istnienia Prawosławia w Polsce wydarzeniem kluczowym. Niestety, początek dwudziestego stulecia jest w historii Polski związany z uciskiem prawosławnych. Kłopotliwość położenia, w którym znalazł się na przełomie lat 20. i 30. Kościół Prawosławny w Polsce, dawała podstawę ku temu, by wysłuchać głosu prawosławnego społeczeństwa i pozwolić mu wypowiadać się o problemach Kościoła Prawosławnego w Polsce na Wszechpolskim Lokalnym Soborze. Dodatkowo, wyższa władza kościelna w Polsce wymuszona była odwołać się w tej trudnej, lecz historycznie ważnej chwili do głosu wierzącego prawosławnego narodu i zadać pytanie o zwoływanie Wszechpolskiego Lokalnego Soboru.
На сегодняшний день очень важно не забывать своей истории, тем более истории церковной. Чрезвычайно остро появилась осознание важности созыва Поместного Собора ПАКП для дальнейшего существования Православия в Польше. К сожалению, начало двадцатого века в Польском государстве также связано с притиснением православных. Тя- жесть положения, в котором оказалась в конце 1920 – начале 1930-х годов Православная Церковь в Польше, давала основаниевыслушать голос Православного Общества и позволить ему высказаться о проблемах Православной Церкви в Польше на Всепольском Поместном Соборе. В силу всего этого Высшая Церковная власть в Польше вынуждена была обратиться в этот трудный исторически важный момент к голосу верующего Православного народа и поставить вопрос о созыве Всепольского Поместного Собора.
Afiliacja: Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
E-mail: kirillmefody.volk@mail.ru
URI: http://hdl.handle.net/11320/7308
DOI: 10.15290/elpis.2018.20.03
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2018, T. 20

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.