REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7298
Tytuł: The Religious Education of Polish Youth in the Face of Changes in Religiosity
Inne tytuły: Edukacja religijna polskiej młodzieży wobec przemian religijności
Autorzy: Mąkosa, Paweł
Słowa kluczowe: youth
religiosity
religious education
catechesis
religijność młodzieży
edukacja religijna
katecheza
młodzież
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/2, 2018, s. 87-100
Abstrakt: In recent years, there has been a significant change in the religiosity of Poles, especially among the youth. Religious education for the youth, however, has remained basically unchanged. Therefore, there is an urgent need to determine the causes of this change in religiosity and respond properly to it. This article first presents the results of sociological research on the religiosity of Polish youth conducted in the last few years, particularly 2013-2016. These results prove that Polish young people believe increasingly less in God, participate increasingly less frequently in the liturgy, and increasingly contest the moral teachings of the Church. The article then proceeds to explain the reasons for these changes, among which is what is broadly understood as a contemporary culture in which rationalism, pluralism, and tolerance dominate. The final part of the article presents ideas to enrich religious education with elements that will address the challenges of the present and make it possible to reach Polish youth.
W ostatnich latach zauważalna jest duża dynamika przemian religijności Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia. Edukacja religijna przeznaczona dla tej grupy zasadniczo pozostaje jednak bez zmian. Istnieje zatem pilna konieczność określenia przyczyn współczesnych przemian i udzielenia na nie odpowiedzi. W tym artykule przedstawiono najpierw wyniki badań socjologicznych dotyczących religijności polskiej młodzieży z ostatnich kilku lat, a zwłaszcza z lat 2013-2016. Dowodzą one tego, że polska młodzież coraz mniej wierzy w Boga, coraz rzadziej bierze udział w liturgii i kontestuje moralne nauczanie Kościoła. Następnie podjęto próbę wskazania przyczyn tych przemian. Wśród nich na pierwszym miejscu wymieniono szeroko rozumianą dzisiejszą kulturę, w której dominują racjonalizm, pluralizm i tolerancja. W ostatniej części artykułu przedstawiono propozycje wzbogacenia edukacji o takie elementy, które podejmują wyzwania współczesności i dają szansę na dotarcie do młodych ludzi.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nota biograficzna: PAWEŁ MĄKOSA, ks. dr hab. nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej / katechetyki, prof. KUL. Autor wielu publikacji naukowych, prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych. Redaktor podręczników do nauczania religii. Rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Zainteresowania naukowe: psychopedagogiczne uwarunkowania katechezy, wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu religii, różne wymiary katechezy młodzieży, katecheza inicjacyjna dzieci, prawne aspekty nauczania religii w polskim systemie oświaty, a także koncepcje edukacji religijnej w Europie i Ameryce Północnej.
Sponsorzy: This article was written using data obtained from research financed by the National Science Center in Poland. The project registration number is: 2016/21/B/HS1/00834.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7298
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.2.06
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-4664-7024
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_2_2018_P_Makosa_The_Religious_Education.pdf344,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.