REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7296
Tytuł: Blessed Michael Sopocko: A Closer Look at the Mystery of Divine Mercy
Inne tytuły: Błogosławiony Michał Sopoćko : przybliżający tajemnicę Bożego Miłosierdzia
Autorzy: Zabielski, Józef
Słowa kluczowe: Divine Mercy
Bl. Michael Sopocko
worship of Divine Mercy
Divine Mercy image
devotions to Divine Mercy
Boże Miłosierdzie
bł. ks. Michał Sopoćko
kult Bożego Miłosierdzia
obraz Najmiłosierniejszego Zbawiciela
formy kultu Bożego Miłosierdzia
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/2, 2018, s. 53-67
Abstrakt: Divine Mercy is that which ensures human happiness. In the 20th century, Bl. Fr. Michael Sopocko was a special apostle of Divine Mercy who proclaimed its message to the world. This article presents the person and activities of Fr. Michael Sopocko by focusing on: 1) the source and the validity of worshiping Divine Mercy; 2) Fr. Sopocko’s biblical and theological explanations of Divine Mercy; and 3) the image of the Merciful Jesus as the “manifestation” of Divine Mercy.
Gwarantem ludzkiej szczęśliwości jest Boże Miłosierdzie. W ostatnim stuleciu szczególnym Apostołem Bożego Miłosierdzia i osobą zaangażowaną w Jego przybliżenie światu był bł. ks. Michał Sopoćko. Ukazując jego postać i aktywność w tym względzie w niniejszych analizach skupiono się na następujących zagadnieniach: 1. Geneza i aktualność kultu Bożego Miłosierdzia; 2. Biblijno-teologiczne uzasadnienie kultu Bożego Miłosierdzia w ujęciu ks. Michała Sopoćki; 3. Obraz Najmiłosierniejszego Zbawiciela jako „objawienie” Bożego Miłosierdzia.
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Nota biograficzna: JÓZEF ZABIELSKI, ks. prof. zw. dr hab., kapłan Archidiecezji Białostockiej, kierownik Katedry Teologii Moralnej Życia Społecznego UKSW w Warszawie oraz wykładowca w AWSD w Białymstoku [w latach 2001-2004 rektor]. Autor 15 autorskich pozycji książkowych oraz około 400 artykułów naukowych i popularnonaukowych; promotor 450 prac magisterskich, 10 doktoratów. W latach 1999-2012 – pracownik Katedry Teologii Katolickiej UwB; 2000-2017 – wykładowca Studium Teologii w Wilnie [Litwa]; 2012-2014 – wykładowca teologii moralnej w Riga Higher Institute of Religious Sciences w Rydze [Łotwa].
URI: http://hdl.handle.net/11320/7296
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.2.04
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6257-9711
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_2_2018_J_Zabielski_Blessed_Michael_Sopocko.pdf294,38 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.