REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7293
Tytuł: Blessed Michael Sopocko: The Apostle of Divine Mercy
Inne tytuły: Błogosławiony Michał Sopoćko – apostoł Bożego Miłosierdzia
Autorzy: Ciereszko, Henryk
Słowa kluczowe: Divine Mercy
Divine Mercy apostolate
devotion to Divine Mercy
St. Faustina Kowalska
Bl. Michael Sopocko
miłosierdzie Boże
apostolstwo miłosierdzia Bożego
kult Miłosierdzia Bożego
św. Faustyna Kowalska
bł. Michał Sopoćko
Data wydania: 2018
Data dodania: 19-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/2, 2018, s. 7-21
Abstrakt: Fr. Michael Sopocko played a unique and exceptional role in the history of spreading the devotion to Divine Mercy in our times. As Jesus revealed to St. Faustina during her visions, Fr. Sopocko was chosen by Him to serve as St. Faustina’s confessor and spiritual director. In the process, Fr Sopocko became open to the apostolate of Divine Mercy. Sr. Faustina considered Fr. Sopocko the co-creator and continuator of the mission entrusted to her to proclaim the truth about and spread devotion to Divine Mercy. Specifically, Fr. Sopocko was the one who told St. Faustina to keep her Diary, and he oversaw the painting of the first image of the Merciful Jesus in Vilnius in 1934. Initially, Fr. Sopocko began spreading devotion to Divine Mercy by writing about it. In 1937, he published the prayers of the Chaplet and Novena to Divine Mercy. He also sought to establish the Feast of Divine Mercy and to have devotion to Divine Mercy approved by the church authorities. In addition, he tirelessly taught the faithful about Divine Mercy and published a number of works devoted to this truth and devotion. His dedication, perseverance in difficulties, and apostolic zeal were undoubtedly indispensible in establishing the apostolate of Divine Mercy in our times and spreading the message of Divine Mercy in Poland and throughout the entire world.
W historii upowszechnienia się w naszych czasach kultu Miłosierdzia Bożego wyjątkowe miejsce zajmuje i taką też rolę odegrał ks. Michał Sopoćko. Wskazany św. Faustynie w objawieniach, stał się jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym oraz otworzył się na apostolstwo Miłosierdzia Bożego. Siostra widziała w nim współrealizatora i kontynuatora powierzonej jej misji głoszenia prawdy Miłosierdzia Bożego i szerzenia kultu. Przyczynił się do powstania Dzienniczka, doprowadził do namalowania w Wilnie w 1934 r. pierwszego wizerunku Jezusa Miłosiernego. Pierwszy zaczął pisać o Miłosierdziu Bożym i kulcie oraz wydrukował już w 1937 r. tekst Koronki i Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Zabiegał o ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego i zatwierdzenie kultu przez władze kościelne. Niestrudzenie nauczał o Miłosierdziu Bożym i wydał szereg prac poświęconych tej prawdzie oraz nabożeństwu do Miłosierdzia Bożego. Jego poświęcenie, znoszone przeciwności, gorliwość apostolska są niewątpliwie istotnym wkładem w apostolstwo Miłosierdzia Bożego w naszych czasach i nie mogą nie mieć znaczenia dla upowszechnienia się kultu Miłosierdzia Bożego w Polsce i świecie.
Afiliacja: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Nota biograficzna: HENRYK CIERESZKO, bp dr hab. nauk teologicznych, ur. 1955, od 2012 r. biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej, wykładowca teologii fundamentalnej w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Naukowo interesuje się problematyką Miłosierdzia Bożego, jego teologią i kultem oraz postacią bł. Michała Sopoćki. Owocem tych badań jest wiele artykułów oraz pozycje książkowe: Sługa Boży ks. Michał Sopoćko, Droga świętości ks. Michała Sopoćki, Ksiądz Michał Sopoćko Apostoł Miłosierdzia Bożego, Życie i działalność bł. Michała Sopoćki (1888-1975). Pełna biografia Apostoła Miłosierdzia Bożego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7293
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.2.01
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2025-9813
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_2_2018_H_Ciereszko_Blessed_Michael_Sopocko.pdf271,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.