REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7285
Tytuł: Mother of the Communion of the Incarnation
Inne tytuły: Matka komunii Wcielenia
Autorzy: Jagodziński, Marek
Słowa kluczowe: Holy Trinity
Mary
Incarnation
Mother
communion
Trójca Święta,
Maryja
Wcielenie
Matka
komunia
Data wydania: 2018
Data dodania: 18-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/1, 2018, s. 167-181
Abstrakt: Mary is the Mother of the incarnate Son of God, who became a communion of divinity and humanity. Therefore, the mystery of Mary’s motherhood refers to the Holy Trinity. As the beloved Daughter of the Father and the Bride of the Holy Spirit, Mary gave the Son of God His human nature. Through Her Son—Jesus Christ—She also became the Mother of the communion that exists between God and man.
Maryja jest Matką Wcielonego Syna Bożego, który stał się komunią Bóstwa i człowieczeństwa. Dlatego misterium macierzyństwa Maryi ma swoje odniesienia trynitarne. Jako umiłowana Córa Ojca i Oblubienica Ducha Świętego dała ludzką naturę Synowi Bożemu. Przez swojego Syna – Jezusa Chrystusa – stała się także Matką komunii Boga i ludzi.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nota biograficzna: MAREK JAGODZIŃSKI – ksiądz diecezji radomskiej, prof. dr hab. teolog dogmatyk, profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologii KUL. Specjalizuje się w teologii komunikacji i komunii. Nowsze publikacje: Antropologia komunijna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015; Trynitarno-komunijna teologia stworzenia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7285
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.1.11
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6957-1034
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_1_2018_M_Jagodzinski_Mother_of_the_Communion.pdf276,43 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)