REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7268
Tytuł: Rola dotacji budżetowych i pozabudżetowych w działalności bibliotek publicznych
Inne tytuły: The role of the state budget and other subsidies in the activity of the public libraries
Autorzy: Budyńska, Barbara
Słowa kluczowe: biblioteki publiczne
finansowanie bibliotek publicznych
dotacje celowe
public libraries
public library funding
targeted subsidies
government programmes
Data wydania: 2018
Data dodania: 14-gru-2018
Wydawca: Zakład Poligraficzny ARES S.C.
Źródło: Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 231-250
Konferencja: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: Zmiana zasad finansowania bibliotek publicznych umożliwiła obok dotowania budżetowego (organizatora) dotowanie pozabudżetowe poprzez granty, projekty pozyskane ze środków finansowych z przeznaczeniem na konkretny cel. Dotowanie pozabudżetowe ma najczęściej charakter okazjonalny, dotyczy konkretnej sfery działalności bibliotek. W ostatnich latach zwiększyła się liczba instytucji współpracujących z bibliotekami, co nie tylko wpłynęło na poprawę ich kondycji, ale wzbogaciło kontakty z różnymi niebibliotekarskimi instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, ożywiło relacje środowiskowe, wpłynęło na zmianę wizerunku bibliotek. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowane do bibliotek publicznych mają charakter celowych dotacji pozabudżetowych.
With the new rules on library funding, the libraries can now be financed both from the state budget (by the managing authority) and from the other sources such as the subsidies, grants and projects that enable to obtain funds for specific purposes. This extra-budgetary funding is typically occasional and related to a particular area of activity. In the recent years, the number of entities working with the libraries has increased, which not only improved their condition, but also ramped up their networking with other institutions, foundations, and associations as well as enhanced the outreach of libraries’ community and revamped their public image. The programmes of the Ministry of Culture and National Heritage for public libraries provide targeted extra-budgetary subsidies. Offered under the ministry or government programmes, they guarantee that public libraries receive additional funds over several years, with the managing authority, i.e. the local government, also being involved, as it is required to make its own contribution to the programmes as well.
Afiliacja: Biblioteka Narodowa, Instytut Książki i Czytelnictwa, Pracownia Bibliotekoznawstwa
E-mail: b.budynska@bn.org.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7268
DOI: 10.15290/pdbcfb.2018.14
ISBN: 978-83-948923-1-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, 29-30 czerwca 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
B_Budynska_Rola_dotacji_budzetowych_i_pozabudzetowych.pdf292,23 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.