REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7265
Tytuł: Doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych
Inne tytuły: The experiences of the Jerzy Giedroyc University Library in acquiring the non-budget funds
Autorzy: Czerska, Agata
Wróbel, Wiesław
Słowa kluczowe: dotacje ministerialne
doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy
fundraising
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ministerial subsidies
experiences in acquiring funds
Jerzy Giedroyc University Library
Data wydania: 2018
Data dodania: 14-gru-2018
Wydawca: Zakład Poligraficzny ARES S.C.
Źródło: Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 203-216
Konferencja: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: Celem artykułu jest zaprezentowanie działalności i wynikających z niej doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w zakresie fundarisingu, w głównej mierze opartego na pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na realizację przedsięwzięć, które nie mogą być zrealizowane w ramach podstawowej działalności instytucji. Treść artykułu oparto głównie na analizie łącznie 8 wniosków o dofinansowanie z lat 2007-2017, na podstawie których zdołano pozyskać fundusze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W artykule omówiono treść poszczególnych wniosków, odnotowano cele i rezultaty oraz wskazano wysokość dofinansowania i wkładu własnego. Prezentacji dokonań zwieńczonych sukcesem towarzyszy przedstawienie projektów, które nie uzyskały akceptacji instytucji udzielających dofinansowań wraz z uzasadnieniem ich odrzucenia, a także wnioski realizowane w partnerstwie z innymi instytucjami. W podsumowaniu autorzy zwracają uwagę na istotne znaczenie wieloletnich starań metodami prób i błędów, które dały pracownikom Biblioteki istotną wiedzę oraz doświadczenie w pozyskaniu funduszy i ich rozliczaniu. Wszystko to w sposób wymierny przekłada się na istotny rozwój Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia.
The main goal of the article is to present the activities and the experience of the Jerzy Giedroyc University Library in fundraising, based mostly on gaining non-budgetary funds on realization of the projects that cannot be done within the main activity of the Library. The article consists of the analysis of the 8 fundraising projects in the period 2007-2017, on the basis of which the Library acquired extrabudget money from European Regional Development Fund, Ministry of Science and Higher Education (activities in dissemination of science) and Ministry of Culture and National Heritage. It presents the contents of each of the projects, their goals and effects as well as the amount of granted money and own contribution. The presentation of the successful projects is accompanied with short description of those, which were not accepted by the funding institutions, along with the summary of the substantiation of their rejection. In a short recapitulation, the authors highlight the importance of the multiannual trial and error method that gave Library workers necessary knowledge on how to gain and settle the fundraising projects. All of this translates directly into a significant development of the Jerzy Giedroyc University Library.
Afiliacja: Agata Czerska - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
Wiesław Wróbel - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
E-mail: Agata Czerska: a.czerska@uwb.edu.pl
Wiesław Wróbel: w.wrobel@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7265
DOI: 10.15290/pdbcfb.2018.12
ISBN: 978-83-948923-1-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (Bib)
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, 29-30 czerwca 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Czerska_W_Wrobel_Doswiadczenia Biblioteki_Uniwersyteckiej_im_Jerzego_Giedroycia.pdf231,13 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.