REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7264
Tytuł: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie jako grantobiorca – sukcesy i porażki
Inne tytuły: The University of Warsaw Library as a grantee – the successes and the failures
Autorzy: Wołodko, Anna
Słowa kluczowe: biblioteka akademicka
granty
fundusze unijne
programy ministerialne
dotacje fundacji
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
academic library
grants
EU funds
ministry programs
foundation subsidies
University of Warsaw Library
Data wydania: 2018
Data dodania: 14-gru-2018
Wydawca: Zakład Poligraficzny ARES S.C.
Źródło: Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 187-202
Konferencja: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: W literaturze przedmiotu stwierdza się, że biblioteki akademickie w Polsce mają zapewnione corocznie fundusze na bieżącą działalność. Praktyka potwierdza tę obserwację. Stałe, corocznie odnawiane budżety, zapewniają jednak wyłącznie środki na przetrwanie, nie pozwalają na realizację złożonych zadań ani podejmowanie wyzwań, jakich oczekują od bibliotek zarówno macierzyste uczelnie, jak i odbiorcy ich usług. Dlatego podejmowanie starań o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektów w różnych obszarach staje się działaniem powszechnym i coraz bardziej sprofesjonalizowanym. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) z punktu widzenia pracownika Oddziału Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych, jednostki istniejącej w strukturze organizacyjnej BUW od początku 2014 r. BUW, jeszcze przed powstaniem wyspecjalizowanej agendy, starał się wykorzystywać wszystkie dostępne możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu retrokonwersji, digitalizacji, konserwacji i innych. Zaprezentowano sukcesy i porażki w dotychczasowej działalności oraz obecna sytuacja BUW jako grantobiorcy.
The researchers state that each year the academic libraries in Poland are granted funds for their ongoing activities and the reality shows this statement to be true. However, the annually renewed budgets for the libraries are nothing more than financial means to survive that enable them neither to implement more complicated projects nor to face the challenges, which are expected from them by both their universities and the end-users. Thus the search for external funds becomes more and more common and at the same time, professionalized. The specialized grant requesting skills are extremely important as the Polish academic libraries compete for both larger and smaller grants with the other institutions of the same field or activity profile. The aim of this paper is to present the case of the University of Warsaw Library from the point of view of the staff of the Library Department of Targeted Projects and Fund Raising (established in 2014). Even before the establishment of this department, the Library had always been trying to use all the available external funds in order to run the additional projects in the retrospective cataloging, digitization, preservation, etc. The author is going to discuss both the successes and the failures in the ongoing activities of the Department, as well as the current situation of the Library as a grantee.
Afiliacja: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
E-mail: a.wolodko@uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7264
DOI: 10.15290/pdbcfb.2018.11
ISBN: 978-83-948923-1-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, 29-30 czerwca 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Wolodko_Biblioteka_Uniwersytecka_w_Warszawie_jako_grantobiorca.pdf193,9 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.