REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7260
Tytuł: Grzechy główne bibliotek aplikujących o środki finansowe z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Inne tytuły: The Major Sins of the Libraries Applying for the Funds from the Ministry of Science and Higher Education
Autorzy: Kowalska, Małgorzata
Słowa kluczowe: działalność upowszechniająca naukę
finansowanie działalności bibliotek
finansowanie nauki
wnioski grantowe biblioteczne
dissemination of science
financing of library activities
financing of science
library applications
Data wydania: 2018
Data dodania: 13-gru-2018
Wydawca: Zakład Poligraficzny ARES S.C.
Źródło: Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 135-148
Konferencja: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: W Polsce działalność bibliotek może być finansowana z budżetu państwa, funduszy strukturalnych, dotacji celowych, projektów międzynarodowych oraz ze środków pochodzących od prywatnych fundatorów. Niniejszy artykuł jest próbą omówienia wniosków płynących z analizy formularzy aplikacyjnych składnych przez biblioteki do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z ubieganiem się o środki przeznaczone na działalność upowszechniającą naukę. Autorka − na podstawie swojego doświadczenia jako członka Zespołu interdyscyplinarnego ds. upowszechniania nauki – dokonuje analizy wniosków pod względem merytorycznym. Zebrane na podstawie analiz dane wyraźnie wskazują, że we wnioskach występują zarówno błędy wynikające z niezrozumienia kryteriów finansowania przyjętych w myśl zapisów Ustawy o zasadach finansowania nauki, jak i będące następstwem ludzkich pomyłek oraz pośpiechu i opieszałości w trakcie przygotowywania formularzy aplikacyjnych.
In Poland, libraries can be financed through the state budget, the structural funds, the targeted subsidies, the international projects and by the private donors. This article attempts to discuss the conclusions of the analysis of the application forms submitted by the libraries to the Ministry of Science and Higher Education on account of applying for the dissemination of the science funds. On the basis of her own experience as a member of the Interdisciplinary team for dissemination of science, the author analyses the library applications. Collected data indicate that the most frequent mistakes found in the library applications result both from some kind of misunderstanding of the funding criteria defined in the Science Funding Act and from the simple human errors that have been made at the stage of the application preparation.
Afiliacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
E-mail: koma@umk.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7260
DOI: 10.15290/pdbcfb.2018.08
ISBN: 978-83-948923-1-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, 29-30 czerwca 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Kowalska_Grzechy_glowne_bibliotek_aplikujacych_o_srodki_finansowe.pdf212,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.