REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7259
Tytuł: Źródła dochodów bibliotek akademickich oraz inne wskaźniki finansowe w projekcie AFBN
Inne tytuły: Sources of funds in the academic libraries and other financial indicators in the PARL project
Autorzy: Derfert-Wolf, Lidia
Słowa kluczowe: statystyka biblioteczna
wskaźniki funkcjonalności
AFBN
biblioteki akademickie
finanse bibliotek
źródła finansowania
library statistics
performance indicators
PARL
academic libraries
library finance
sources of funds
Data wydania: 2018
Data dodania: 13-gru-2018
Wydawca: Zakład Poligraficzny ARES S.C.
Źródło: Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 119-134
Konferencja: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: W artykule przedstawiono stan obecny projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych (AFBN), w którym uczestniczy ponad 60 bibliotek szkół wyższych w Polsce. Omówiono gromadzone dane z obszaru finansów oraz obliczane na ich podstawie wskaźniki funkcjonalności. Zaprezentowano uśrednione wartości wybranych wskaźników, z podziałem na typy uczelni najliczniej reprezentowanych w AFBN (uniwersytetów, uczelni o profilu technicznym i medycznym).
The paper presents the current state of the project Performance Analysis for Research Libraries (PARL), which consists of more than 60 libraries of the higher education institutions in Poland. It discusses the financial data and the performance indicators calculated based on it. It also presents the average values of the selected indicators, with the division of the higher education institutions that are most frequently represented in PARL (universities, universities of technology and medical universities).
Afiliacja: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
E-mail: lidka@utp.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7259
DOI: 10.15290/pdbcfb.2018.07
ISBN: 978-83-948923-1-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, 29-30 czerwca 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
L_Derfert-Wolf_Zrodla_dochodow_bibliotek_akademickich.pdf316,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.