REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7257
Tytuł: Избранные аспекты финансово-экономической деятельности библиотеки Барановичского государственного университета
Inne tytuły: Wybrane aspekty gospodarki finansami w Bibliotece Baranowickiego Uniwersytetu Państwowego
Selected aspects of the financial and economic activities of the Baranovichi State University Library
Autorzy: Горбунова, Лилия Вацлавовна
Познякевич, Виктория Николаевна
Słowa kluczowe: biblioteka akademicka
finansowanie bibliotek
współpraca bibliotek Białorusi
library
efficiency indicators
library financing
acquisition
paid services
библиотека
показатели эффективности
финансирование библиотек
комплектование
платные услуги
Data wydania: 2018
Data dodania: 13-gru-2018
Wydawca: Zakład Poligraficzny ARES S.C.
Źródło: Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 87-101
Konferencja: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: W artykule zaprezentowano działalność Biblioteki Baranowickiego Uniwersytetu Państwowego jako instytucji wspierającej naukę oraz spełniającej funkcję społeczno-kulturową w regionie. Środki z budżetu przeznaczone na właściwą realizacje zadań biblioteki od wielu lat są niewystarczające. W artykule dokonano analizy gospodarki finansowej biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem kwestii pozyskiwania środków pozabudżetowych. Przykłady opłat funkcjonujących w Bibliotece Baranowickiego Uniwersytetu Państwowego poparto wnikliwymi statystykami. Zaprezentowano wspólne projekty bibliotek Białorusi korzystnie wpływające na obniżenie kosztów działalności bibliotecznej.
The article presents the activity of the library of Baranovichi State University (BarSU) as a structural department of the university, which is connected with the financial resources management. The main efficiency indicators of the financial and economic activities of the library in the context of the libraries of the higher education establishments in the Republic of Belarus are analyzed. The sources of financing are considered. The examples of paid services provided by the BarSU library are given.
В статье представлена деятельность библиотеки Барановичского государственного университета (БарГУ) как структурного подразделения университета, деятельность которого связана с управлением финансовыми ресурсами. Проведён сравнительный анализ основных показателей, характеризующих эффективность финансово-экономической деятельности библиотеки в контексте библиотек учреждений высшего образования Республики Беларусь. Рассмотрены источники финансирования, приведены примеры платных услуг, оказываемых библиотекой БарГУ.
Afiliacja: Лилия Вацлавовна Горбунова - Библиотека Барановичского государственного университета
Виктория Николаевна Познякевич, к.э.н., доцент - Барановичский государственный университет
E-mail: Лилия Вацлавовна Горбунова: barsu-lib@mail.ru
Виктория Николаевна Познякевич: victory2310@mail.ru
URI: http://hdl.handle.net/11320/7257
DOI: 10.15290/pdbcfb.2018.05
ISBN: 978-83-948923-1-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, 29-30 czerwca 2017

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.