REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7235
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorCzerwiński, Grzegorz-
dc.date.accessioned2018-12-07T07:56:56Z-
dc.date.available2018-12-07T07:56:56Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationŻydzi Wschodniej Polski. Seria IV: Uczeni żydowscy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński i Jarosław Ławski, Białystok 2016, s. 205-233pl
dc.identifier.isbn978-83-63470-72-2-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7235-
dc.description.abstractThe aim of the article is to present the biography of Yuri Lotman, an eminent philologist and semiotician, one of the creators of the Tartu-Moscow school of semiotics. The article focuses on the scientist’s attitude to his nationality. Although Lotman’s parents were Jewish, he himself felt “a Russian intellectual” and avoided talking about his origin (which did save him from repressions from the Soviet regime). In this paper, the relationships between Lotman and his wife, Zara Minc, and his sister, Lidia Lotman, are shown, as well as Lotman’s image emerging from the memories of his friends and colleagues. Moreover, the article shows Lotman as the author of anecdotes and drawings (caricatures).pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Alter Studiopl
dc.relation.ispartofseriesColloquia Orientalia Bialostocensia;18-
dc.relation.ispartofseriesStudia żydowskie;5pl
dc.subjectYuri Lotmanpl
dc.subjectbiographypl
dc.subjectZara Mincpl
dc.subjectLidia Lotmanpl
dc.subjectTartu-Moscow schoolpl
dc.titleJurij Łotman – „strukturalista z ludzką twarzą” (Uwagi o biografii uczonego)pl
dc.title.alternativeYuri Lotman – “A structuralist with a human face” (Notes on the biography of a scholar)pl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnoteGRZEGORZ CZERWIŃSKI, dr, pracownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: komparatystyka słowiańska; literatura polskich, białoruskich i litewskich Tatarów; literatura polska i literatury wschodniosłowiańskie XX i XXI wieku; relacje pomiędzy kulturą słowiańską a światem islamu; teoria literatury; semiotyka kultury, a także folklor Słowian wschodnich. Współredaktor tomów: (z A. Janicką i I. E. Rusek) Żeromski. Piękno i wolność. Studia (Białystok – Rapperswil 2014–2015) oraz (wraz z A. Konopackim) Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) (Białystok 2015). Autor monografii: Po rozpadzie świata. O przestrzeni artystycznej w prozie Włodzimierza Odojewskiego (Gdańsk 2011) oraz Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła. Omówienie. Interpretacja (Białystok 2013).pl
dc.description.AffiliationKatedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesCzerwiński G., Как искать структуру в распаде? Анализ художественного пространства в произведениях Влодзимежа Одоевского, „Russian Literature” 2011, vol. 70, issue 3.pl
dc.description.referencesŁotman J., Kultura i eksplozja, przeł. B. Żyłko, Warszawa 1999.pl
dc.description.referencesŁotman J., Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, przekład i przedm. B. Żyłko, Gdańsk 2008.pl
dc.description.referencesŻyłko B., Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska, Gdańsk 2009.pl
dc.description.referencesŻyłko B., Uwagi o Łotmanowskiej koncepcji kultury, „Przegląd Humanistyczny” 1998, nr 4.pl
dc.description.referencesЕгоров Б. Ф., Жизнь и творчество Ю. Лотмана, Москва 1999.pl
dc.description.referencesКаменская В. А., О Юрии Михайловиче Лотмане – снизу вверх, w: Лотмановский сборник 1, Москва 1995.pl
dc.description.referencesКиселева Л. Н., Ю. М. Лотман – заведующий кафедрой русской литературы, w: 200 лет русско-славянской филологии в Тарту („Slavica Tartuensia”, том V), Тарту 2003.pl
dc.description.referencesЛотман Л., Пачка писем в обстановке «Взрыва», «Нева» 1996, № 10.pl
dc.description.referencesЛотман Л. М., Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. (Истоки и эстетическое своеобразие), Ленинград 1974.pl
dc.description.referencesЛотман Ю. М., Двойной портрет, w: tegoż, Воспитание души. Воспоминания. Интервью. Беседы о русской культуре (телевизионные лекции), Санкт-Петербург 2003.pl
dc.description.referencesЛотман Ю. М., Не-мемуары, w: tegoż, Воспитание души. Воспоминания. Интервью. Беседы о русской культуре (телевизионные лекции), Санкт-Петербург 2003.pl
dc.description.referencesЛотман Ю. М., Письма 1940–1993, cост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. В. Ф. Егорова, Москва 1997.pl
dc.description.referencesСтессель И., Один день между ненавистью и любовью, «Заметки по еврейской истории. Интернет-журнал по еврейской истории, традиции, культуры» 2003, № 24, http://www.berkovich-zametki.com/Nomer24/Stessel1.htm [dostęp: 30.09.2015].pl
dc.description.referencesСтолович Л., Воспоминания о Юрии Михайловиче Лотмане. Структурализм с человеческим лицом, «Семь искусств» 2012, №1.pl
dc.description.referencesСтолович Л., Мудрость. Ценность. Память, Tartu–Tallinn 2009.pl
dc.description.referencesУспенский В.А., Прогулки с Лотманом и вторичное моделирование, w: Лотмановский сборник 1, Москва 1995.pl
dc.description.firstpage205pl
dc.description.lastpage233pl
dc.identifier.citation2Żydzi Wschodniej Polski. Seria IV: Uczeni żydowscy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński i Jarosław Ławskipl
dc.conferenceMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja czwarta „Uczeni żydowscy”, Białystok, 15–16 czerwca 2015pl
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja czwarta „Uczeni żydowscy”, 15–16 czerwca 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
G_Czerwinski_Jurij_Lotman.pdf934,23 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)