REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7231
Tytuł: Edmunda Steina droga do prawdy
Inne tytuły: Edmund Stein’s road to truth
Autorzy: Sikorski, Dariusz Konrad
Słowa kluczowe: Edmund Stein
Jewish Philosophy
Hebrew humanism
ecological philosophy
the philosophy of work
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Alter Studio
Źródło: Żydzi Wschodniej Polski. Seria IV: Uczeni żydowscy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński i Jarosław Ławski, Białystok 2016, s. 129-141
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;18
Studia żydowskie;5
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja czwarta „Uczeni żydowscy”, Białystok, 15–16 czerwca 2015
Abstrakt: The article is an attempt to deal with the legacy of Edmund Stein, a Jewish thinker, the rector of the Institute of Human Sciences in Warsaw in the interwar period. Stein’s works focus on developing the concept of Hebrew humanism, which, according to the philosopher’s idea, is the way to know the truth. Hebrew humanism is also, in a sense, a response to the assumptions of the Catholic “humanism”, preached by Tadeusz Zieliński, and the polemic with this philosopher, as well as the polemic with the term humanism, created by Protagoras, which, according to the Jewish scholar, is not compatible with the position of the Judaic religion. In this article, the author develops two elements of Stein’s concept – ecological thinking and philosophy of work. One of the most important elements of Hebrew humanism and the implementation of ecological thinking is – in Stein’s concept – the relationship between a human and an animal, which should be ethical, because the animal, since it is a part of the same principle of creation as the human, has a right to dignity. Stein’s philosophy of work justifies the Zionist concept – by breaking with the vision of a Jew as a salesman, shopkeeper or banker, the thinker recognizes work as the vocation of humans, indicated by the Bible.
Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Nota biograficzna: DARIUSZ KONRAD SIKORSKI, dr hab., prof. UG, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej i Kulturowej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Do jego zainteresowań badawczych należy twórczość Romana Brandstaettera i kultura polskich Żydów okresu międzywojennego. Współredaktor – wraz z Tadeuszem Sucharskim – tomu zatytułowanego Przestrzenie lęku. Lęk w kulturze i sztuce XIX–XX wieku (Słupsk 2006). Autor następujących książek: Symboliczny świat Brunona Schulza (Słupsk 2004) oraz Spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Przypadek Romana Brandstaettera (Gdańsk 2011).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7231
ISBN: 978-83-63470-72-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja czwarta „Uczeni żydowscy”, 15–16 czerwca 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
D_K_Sikorski_Edmunda_Steina_droga_do_prawdy.pdf152 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.