REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7228
Tytuł: Reforma czy asymilacja? O konieczności przekształcenia kultury żydowskiej według Hilarego Nussbauma
Inne tytuły: Reform or assimilation? About the necessity of transforming the Jewish culture by Hilary Nussbaum
Autorzy: Kalinowski, Daniel
Słowa kluczowe: Hilary Nussbaum
positivists
Jews
religion
culture
tendentious novel
Polish-Jewish literature
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Alter Studio
Źródło: Żydzi Wschodniej Polski. Seria IV: Uczeni żydowscy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński i Jarosław Ławski, Białystok 2016, s. 71-94
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;18
Studia żydowskie;5
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja czwarta „Uczeni żydowscy”, Białystok, 15–16 czerwca 2015
Abstrakt: The main character in this article is Hilary Nussbaum – a forgotten nineteenth-century Jewish reformer of cultural and religious life, and a prolific writer and columnist. In the first part of the article, the author describes the writer’s biography with its key moments, which influenced the interests and the directions of action of this representative of moderate assimilationism. In the second part of the text, Nussbaum’s selected literary texts are discussed (a popular-scientific text, entitled Z teki weterana warszawskiej gminy starozakonnych (From the Portfolio of a Veteran from the Warsaw Municipality of Jews), the dialogue Leon i Lejb (Leon and Leib), the novel Jakub Izraelowicz. In his literary works, the author expresses his views of society: the need for assimilation, creating a new type of Jewish schools (not cheders, but folk schools), an introduction of the Polish language to Jewish liturgy, the praise of tolerance and the development of the Jewish community on the basis of the culture in the country inhabited by the diaspora. Also the positivist premises of organic work and grassroot work are close to him. Most of the author’s views are expressed by the title character in the Nussbaum’s novel – Jakub Izraelowicz – described in more detail in this article. In his texts, the Jewish writer expresses his belief that the representatives of Polish politics and culture are positively oriented towards the reformative efforts coming from enlightened Jewish groups in the mid-nineteenth century.
Afiliacja: Akademia Pomorska w Słupsku
Nota biograficzna: DANIEL KALINOWSKI, dr hab., prof. AP, prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, pracownik Zakładu Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich oraz Pracowni Dokumentacji Teatru w Słupsku w Instytucie Polonistyki AP. Zainteresowania naukowe: współczesna polska recepcja artystyczna i naukowa twórczości Franza Kafki, obecność kultury i literatury buddyjskiej w Polsce, problematyka małych form literackich, antropologia literatury, motywy żydowskie w literaturze polskiej. Autor kilku książek, między innymi: Raptularza kaszubskiego (Gdańsk 2014). Redaktor i współredaktor wielu tomów, w tym: (wraz z M. Mikołajczak i A. Kuik-Kalinowską) Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni (Kraków 2014). Ostatnio opublikował tom: Żydzi polscy i pomorscy. Studia o ludziach i literaturze (Gdańsk – Słupsk 2016).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7228
ISBN: 978-83-63470-72-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja czwarta „Uczeni żydowscy”, 15–16 czerwca 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
D_Kalinowski_Reforma_czy_asymilacja.pdf213,25 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.