REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7225
Tytuł: Granice mądrości. Koh 3, 1-1 na tle biblijnych i pozabiblijnych poglądów o możliwościach poznania
Inne tytuły: Limits of wisdom. Koh 3,1-1 against biblical and beyond-biblical views on the possibility of cognition
Autorzy: Kluczyński, Andrzej P.
Słowa kluczowe: Ecclesiastes
Maat
the Bible
the Old Testament
biblical wisdom
the Jewish interpretation of the Bible
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Alter Studio
Źródło: Żydzi Wschodniej Polski. Seria IV: Uczeni żydowscy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński i Jarosław Ławski, Białystok 2016, s. 35-44
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;18
Studia żydowskie;5
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja czwarta „Uczeni żydowscy”, Białystok, 15–16 czerwca 2015
Abstrakt: The article presents the Egyptian concept of Maat, The Order of the World, which is the root of the assumptions on biblical wisdom. In the wisdom tradition of the Bible, Maat, or The Order of the World, is described with the word tsedek. Israeli wisdom literature is in its original form similar to the Egyptian thought, and it has evolved only after the crisis, associated with the experience of the Babylonian captivity. The author analyzes an extract from Ecclesiastes concerning time, confronting the biblical text with the findings of wisdom literature. The text describes also the basic features of rabbinical interpretation of the pericope: showing that divine determination of events is not incompatible with the existence of free will, adjusting the text to the later religious situation, as well as relating fragments of biblical texts to the history of Israel. Ecclesiastes relates not so much to the impossibility of a rational concept of God, but even to the notion of Genesis, to the extent that one can completely control it. Understanding this truth would be the starting point for true devotion.
Afiliacja: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Nota biograficzna: ANDRZEJ P. KLUCZYŃSKI, dr hab., prof. ChAT , pracownik Sekcji Teologii Ewangelickiej w Katedrze Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zainteresowania naukowe: starotestamentowy profetyzm, literatura okresu międzytestamentowego. Autor książek: Historie aktualne. Zrozumieć Stary Testament (Dzięgielów 2011) oraz „Książę Pokoju” (Iz 9,5). Obraz monarchii izraelskiej w księgach prorockich Starego Testamentu (Warszawa 2012). Członek Gesselschaft für Evangelische Theologie oraz Towarzystwa Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku; członek komitetu redakcyjnego „Baptystycznego Przeglądu Teologicznego”, a także komitetu redakcyjnego serii wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7225
ISBN: 978-83-63470-72-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja czwarta „Uczeni żydowscy”, 15–16 czerwca 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_P_Kluczynski_Granice_madrosci.pdf221,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.