REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7195
Tytuł: Ruch dysydencki w ZSRR i kwestia rehabilitacji Krymskich Tatarów. Mustafa Dżemilew i Andriej Sacharow
Inne tytuły: The dissident movement and political rehabilitation of Crimean Tatars. Mustafa Dzhemilev and Andrei Sakharov
Autorzy: Gołąbek, Bartosz
Słowa kluczowe: Andrei Sakharov
Mustafa Dzhemilev
dissidents
Crimean Tatars
USSR
Andriej Sacharow
Mustafa Dżemilew
dysydenci
Tatarzy Krymscy
ZSRR
Data wydania: 2017
Data dodania: 30-lis-2018
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 335-348
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;29
Studia Tatarskie;6
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok 18-19 listopada 2016
Abstrakt: This project involves discovering how the USSR dissident movement reflected on Crimean Tatar nation struggle for their full political rehabilitation. After Krushev Thaw in 1956 Crimean Tatars started to act more dynamically about their possible comeback to Crimea. Moscow dissident groups were very supportive in these actions. Mustafa Dzhemilev took a very special and symbolic role along with a famous dissident and Nobel Peace Prize winner in 1975 Andrei Sakharov, who supported Dzhemilev many times in those actions. This research is based mostly on primary sources including memoirs, published letters and statements of Andrei Sakharov and his wife Elena Bonner in their fight against injustice and breaking human rights by the soviet system towards Crimean Tatar society.
Afiliacja: Katedra Kultury Słowian Wschodnich, Uniwersytet Jagielloński
URI: http://hdl.handle.net/11320/7195
ISBN: 978-83-64081-45-3
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 18-19 listopada 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
B_Golabek_Ruch_dysydencki_w_ZSRR.pdf144,51 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.