REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7191
Tytuł: Dialog kultury chrześcijańskiej i muzułmańskiej w ukraińskiej literaturze barokowej XVII–XVIII wieku. Przypadek Joannicjusza Galatowskiego
Inne tytuły: Dialogue of Christian and Muslim cultures in the Baroque Ukrainian literature 17th and 18th centuries. Casus of Ioaniky Galatovski
Autorzy: Szewczenko, Iryna
Słowa kluczowe: intercultural dialogue
the literature of the Baroque period
the controversy between religions
Christianity
Islam
dialog międzykulturowy
literatura piękna
barok
polemika międzywyznaniowa
chrześcijaństwo
islam
Data wydania: 2017
Data dodania: 29-lis-2018
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 265-275
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;29
Studia Tatarskie;6
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok 18-19 listopada 2016
Abstrakt: The article gives an analysis of several compositions of Ukrainian baroque literature which reveals the theme of intercultural dialogue (in this case, a dialogue between religions – Christianity and Islam). The subject of the study is communication, cultural and symbolic contexts of polemical treatises of I. Galatovski. In addition, there is a brief analysis of the historical period during which these works were created, as well as the possible motives of their writing.
Afiliacja: Wydział Edytorstwa i Poligrafii, Politechnika Kijowska
URI: http://hdl.handle.net/11320/7191
ISBN: 978-83-64081-45-3
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 18-19 listopada 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
I_Szewczenko_Dialog_kultury_chrzescijanskiej_i_muzulmanskiej.pdf136,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.