REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7190
Tytuł: Obraz Wschodu w twórczości Władysława Strzelnickiego
Inne tytuły: Image of the East in the works of Władysław Strzelnicki
Autorzy: Ordzowiały-Grzegorczyk, Klaudia
Słowa kluczowe: East
exile
Caucasus
Azerbaijan
freedom
Wschód
zesłanie
Kaukaz
Azerbejdżan
wolność
Data wydania: 2017
Data dodania: 28-lis-2018
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 251-263
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;29
Studia Tatarskie;6
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok 18-19 listopada 2016
Abstrakt: The image of the East in the works of Władysław Strzelnicki is very complex. It is connected to the Caucasus experience as a place of exile. The well-articulated identity of a stranger-exile is based on the values of the Western world. The Strzelnicki’s image of the East is focused on the cultural space of Azerbaijan. He writes also about a fantasy, unreal, exotic world which is looked at from a distance by a Western incomer. In contrast to popular images of oriental despotism Strzelnicki creates the East as a land of freedom. Finally, the East in the author’s works is also a world of passion and battles. The East is a category of space and idea strictly related to evoking ambivalent feelings towards the Russian Empire.
Afiliacja: Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Uniwersytet Jagielloński
URI: http://hdl.handle.net/11320/7190
ISBN: 978-83-64081-45-3
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 18-19 listopada 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Ordzowialy-Grzegorczyk_Obraz_Wschodu.pdf138,23 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.