REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7190
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorOrdzowiały-Grzegorczyk, Klaudia-
dc.date.accessioned2018-11-28T13:00:25Z-
dc.date.available2018-11-28T13:00:25Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationWschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 251-263pl
dc.identifier.isbn978-83-64081-45-3-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7190-
dc.description.abstractThe image of the East in the works of Władysław Strzelnicki is very complex. It is connected to the Caucasus experience as a place of exile. The well-articulated identity of a stranger-exile is based on the values of the Western world. The Strzelnicki’s image of the East is focused on the cultural space of Azerbaijan. He writes also about a fantasy, unreal, exotic world which is looked at from a distance by a Western incomer. In contrast to popular images of oriental despotism Strzelnicki creates the East as a land of freedom. Finally, the East in the author’s works is also a world of passion and battles. The East is a category of space and idea strictly related to evoking ambivalent feelings towards the Russian Empire.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherAlter Studiopl
dc.relation.ispartofseriesColloquia Orientalia Bialostocensia;29-
dc.relation.ispartofseriesStudia Tatarskie;6-
dc.subjectEastpl
dc.subjectexilepl
dc.subjectCaucasuspl
dc.subjectAzerbaijanpl
dc.subjectfreedompl
dc.subjectWschódpl
dc.subjectzesłaniepl
dc.subjectKaukazpl
dc.subjectAzerbejdżanpl
dc.subjectwolnośćpl
dc.titleObraz Wschodu w twórczości Władysława Strzelnickiegopl
dc.title.alternativeImage of the East in the works of Władysław Strzelnickipl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.AffiliationKatedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Uniwersytet Jagiellońskipl
dc.description.referencesAl-Hamadani, Opowieści łotrzykowskie, z ar. przetłumaczył, opatrzył wstępem i przypisami J. Danecki, Wrocław 1983.pl
dc.description.referencesAndrzejkowicz-Butowt M., Szkice Kaukazu, t. 1-2, Warszawa 1859.pl
dc.description.referencesBaranowski B., Polsko-azerbejdżańskie stosunki kulturalne w pierwszej połowie XIX wieku, Łódź 1979.pl
dc.description.referencesBiałokozowicz B., Mickiewicz w recepcji kaukaskiej (gruzińskiej i ormiańskiej), w: Mickiewicz a literatury słowiańskie. Z dziejów recepcji od modernizmu do współczesności, red. E. Łoch, Lublin 2004.pl
dc.description.referencesBielawski J., Klasyczna literatura arabska, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesDanecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesFilina M., Ossowska D., Losy Polaków na Kaukazie, część I: „Tbiliska grupa” polskich poetów zesłańczych, Tbilisi 2007.pl
dc.description.referencesFurier A., Polacy w Gruzji, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesGlaubicz-Sabiński J., Dziennik syberyjski, t. 1-3, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesKing Ch., Widmo wolności. Historia Kaukazu, tł. A. Czwojdrak, Kraków 2010.pl
dc.description.referencesKorek J., Postkolonializm a Europa Środkowo-Wschodnia, „Porównania” 2008, nr 5.pl
dc.description.referencesLijewska E., Szkice kaukaskie. O twórczości wygnańczej Władysława Strzelnickiego, Poznań 1998.pl
dc.description.referencesŁada-Zabłocki T., Poezje, Petersburg 1845.pl
dc.description.referencesMałek E., Proza polskich kaukazczyków wobec literatury rosyjskiej lat 30–40 wieku XIX, w: Języki i literatury wschodniosłowiańskie. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Łódź, 14–15 czerwca 1976, Łódź 1976.pl
dc.description.referencesMatlak-Piwowarska D., Rosyjska proza romantyczna w polskich przekładach i naśladownictwach (1825–1857), w: Tradycja i współczesność. Powinowactwa literackie polsko-rosyjskie, red. B. Galster, J. Kamionka-Straszakowa, K. Sierocka i B. Stachiejew, Wrocław 1978.pl
dc.description.referencesPotocki W., Na śmierć Władysława Strzelnickiego, „Rubon” 1849, t. 10.pl
dc.description.referencesReychman J., Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód na tle orientalizmu romantycznego, Warszawa 1959.pl
dc.description.referencesStrzelnicki W., Dwaj uzdeni. Powieść kaukaska, Żytomierz 1860.pl
dc.description.referencesStrzelnicki W., Mahmudek. Powieść kaukaska, Żytomierz 1860.pl
dc.description.referencesStrzelnicki W., Poezje, Żytomierz 1860.pl
dc.description.referencesStrzelnicki W., Szkice Kaukazu, Żytomierz 1860.pl
dc.description.referencesŚliwowska W., Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Słownik biograficzny, Warszawa 1998.pl
dc.description.referencesZ Kaukazu kart 16. Wiersze, Bibl. Ossolińskich, rkps 9913/I.pl
dc.description.firstpage251pl
dc.description.lastpage263pl
dc.identifier.citation2Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopackipl
dc.conferenceMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok 18-19 listopada 2016pl
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 18-19 listopada 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Ordzowialy-Grzegorczyk_Obraz_Wschodu.pdf138,23 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.