REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7185
Tytuł: Literacki obraz Bliskiego Wschodu w futurystycznym poemacie „Konstantynopol” Wasilija Kamienskiego
Inne tytuły: Literary image of the Middle East in a futuristic poem “Constantinople” by Wasilij Kamiensky
Autorzy: NDiaye, Iwona Anna
Słowa kluczowe: Vasily Kamienski
futurism
Constantinople
visual poetry
Wasilij Kamienski
futuryzm
Konstantynopol
poezja wizualna
Data wydania: 2017
Data dodania: 28-lis-2018
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 185-196
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;29
Studia Tatarskie;6
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok 18-19 listopada 2016
Abstrakt: The fascination of life, traditions and culture of the peoples of the Middle and Far East is ever-present in Russian literature. The image of Constantinople/Istanbul occupies an important place among the many eastern motives. This city gained interesting use, referring to the concept of understanding the East in terms of mystery, mysticism, wisdom, opposites, as well as a destination of cognitive travel and finally a place of wars and political intrigues. Therefore, these perspectives took different faces: from the fascination until the negative evaluation. The poem Constantinople occupies a special place among the various examples of experiments with word-picture of the Russian avant-garde poetry of the early twentieth century, it is one of the most interesting examples of visual poetry from the beginning of the twentieth century.
Afiliacja: Zakład Literatur Wschodniosłowiańskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
URI: http://hdl.handle.net/11320/7185
ISBN: 978-83-64081-45-3
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 18-19 listopada 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
I_A_NDiaye_Literacki_obraz_Bliskiego_Wschodu.pdf365,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.